В Мелник се въвежда еднопосочна организация на движението по ул. „Мелник“ от 18 май. Еднопосочното движение на МПС-та ще се извършва, както следва: от кръстовището на Републикански път с улица „Мелник“ (отдясно на коритото) до  бетонов мост срещу „Конака“. На кръстовището при „Конака“ автомобилният поток продължава в посока изхода на града (кметство на град Мелник), съобщиха от община Сандански. Промените са регулирани и обозначени с пътни знаци. Организацията на движението е съобразена с елементите на пътното трасе, пътните кръстовища на градската територия и пешеходните потоци. Общинска администрация-Сандански призовава шофьорите да спазват направените промени с цел спокойното придвижване на всички участници в движението и предотвратяването на инциденти и пътнотранспортни произшествия.