Идеята е книгата да се върне обратно или да бъде оставена нова на нейно място

С две къщички за книги се сдоби Ихтиман. Къщичките библиотеки се намират на централния площад и във всяка една има над 20 книжки. На откриването присъстваха кметът Калоян Илиев, зам.-кметовете Даниела Митева и инж. Тони Кацаров и ОбС шефът Николай Начев. Кметът Илиев даде пример, като постави книжки на Иван Вазов.
Идеята на къщичките е да се поставят на обществени места, от които всеки може да вземе книга и да почете. След това книгата трябва да се върне обратно или да бъде оставена нова на нейно място. Освен това всеки, който има желание, може да остави книга в която и да е къщичка. Така книгата може да зарадва други читатели. Идеята е на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Ихтиман.