Димитър Стаменков

Подалите по-рано документи Искра Григорова и Бойко Врански не отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността, т.е. нямат 4-годишен професионален опит, обявиха от комисията

Кметът на Невестино Стаменков отново обявява конкурс за директор на дирекция „Общински дейности” към общината. Това е за трети път, а до момента заявления са подали само трима кандидати, които обаче не са допуснати до участие в конкурса поради това, че не отговарят на изискванията.

Кметът обяви конкурс за длъжността директор на дирекция “Обща администрация” при община Невестино още на 16 февруари т.г. Изискванията към кандидатите, освен висше образование със степен магистър, са и да имат професионален опит от 4 години, както и минимален ранг 3-ти младши.

До крайния срок 8 март имаше двама кандидати. Подалите обаче документи Искра Григорова и Бойко Врански не отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността, т.е. нямат 4-годишен професионален опит, обявиха от комисията.

На 14 март конкурсната процедура е прекратена от кмета, а на 23 март общината отново обяви конкурс за избор на директор на дирекция “Обща администрация”, като подалият до 11.04. документи за участие в конкурса единствен кандидат Камелия Харалампиева също не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността, защото няма 4-годишен професионален опит, констатират от комисията.

Последната обява за конкурса за избор на директор на дирекцията бе обявен вчера, 5 юни, като документи на желаещите да заемат длъжността в общинската администрация в Невестино се приемат в 14-дневен срок от публикуването на обявата. Минималният размер на основната заплата на спечелилия конкурса ще бъде 510 лв., се посочва още в заповедта на кмета.