Сега ще можем да си намалим разходите и ще си направим басейн, каза директорката Р. Хаджийска

Фотоволтаична централа за производство на енергия бе официално открита в детска градина „Калина“ в Дупница. На тържеството в двора на детското заведение присъстваха кметът на общината Методи Чимев, заместникът му Крум Милев, родители, както и служители от администрацията, ангажирани с реализацията на проекта. Централата е с мощност 27 кW, включваща 110 панела, монтирани на покрива на детското заведение. Има и система за автоматично регулиране на температурата в сградата. Проектът е на община Дупница, финансирането е осигурено от Националния доверителен екофонд. Стойността му е 107 919,53 лв., от които 15% са съфинансиране от бюджета на детската градина. „Това е втората в страната детска градина с такава централа и първа клас А енергийна ефективност, с което се доближава до изискванията за сграда с почти нулево потребление”, обясни експертът от община Дупница Десислава Иванова, ангажирана с реализацията на проекта. Първата детска градина, официално сертифицирана като пасивна сграда, е в Габрово.

„Благодаря на всички, които бяха ангажирани с реализацията на това начинание – експертът Десислава Иванова, строителният надзор Адриана Велева и техническият ръководител на проекта от общината Лидия Манова. Благодаря на инж.  Чимев, че повярва в начинанието и община Дупница кандидатства за това и спечелихме. Защото, когато вървиш по неутъпкан път и си първи, тогава е по-трудно. Но в крайна сметка успяхме. Сега ще можем да си намалим разходите и да се насочим към друга реализация в нашата детска градина – да си направим басейн”, обясни директорката на детското заведение Рени Хаджийска. Тя отбеляза, че фотоволтаичната централа не е жизненонеобходима, а екстра, която ще донесе значителни икономии на средства за ток. Очаква се разходите за ток на детската градина да спаднат до 5000 лв. годишно. „Самият технически проект бе изготвен чрез друг наш проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество с Република Македония в предишния програмен период. Сега явно трябва и за басейн да помагаме”, каза Чимев. Кметът и директорката плиснаха менче с вода за новата придобивка. Произведената от фотоволтаичната централа електроенергия ще покрива половината от нуждите на детската градина за електроенергия и 1/3 от цялостните енергийни нужди. За сравнение потреблението на електроенергия на детската градина за месец април 2018 г. е 4 мWh. Очакваното годишно производство на централата е 30 мWh, или средно 2,5 мWh на месец. Сравнение с времето преди санирането на сградата показва, че за м. април 2008 г. потреблението само на електроенергия е било 6 мWh месечно. В този период отоплението се осъществява с нафта, при огромен разход на отоплителната инсталация. Въпреки това трудно е осигуряван необходимият комфорт за децата, заради което са включвани допълнителни електрически уреди.

Децата бяха подготвили музикална програма и създадоха още по-голямо настроение у присъстващите.