Мъж от Гоце Делчев се опита да осъди съдийка от СГС, отказала  да му представи писмена декларация, че тя и роднините й не са работели по думите му в: „репресивния апарат на престъпния комунистически режим и не са заемали платени длъжности в ДКМС или БКП”. Делото се гледа в началото на м. юни в Районен съд-Гоце Делчев. То беше прекратено. Ищецът Г.Г.Х.  има право да обжалва решението пред Окръжен съд-Благоевград с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му. Въпросното дело бе образувано по искова молба на Г.Г.Х. срещу  съдия Д.Н.З. със служебен адрес гр. София, бул. „Витоша” – Софийски градски съд. Искането на ищеца Г.Г.Х в заведеното от него дело бе ответницата съдия Д.З. да бъде осъдена за дискриминация спрямо него по признак политически убеждения, както и да се въздържа от по-нататъшни подобни действия. В молбата си до Районен съд-Гоце Делчев неврокопчанинът Г.Г.Х. сочи, че по образувано срещу него пред Софийски градски съд  гр.д. № 370 през 2013 г. е поискал от ответницата Д.З., в качеството й на съдия по делото, да му представи декларация с трите си имена и саморъчен подпис, с която да декларира, че не е работела в репресивния апарат на престъпния комунистически режим, че не е заемала платени длъжности в ДКМС или БКП, че нейни роднини до трета степен също не са работели в репресивния апарат на престъпния комунистически режим и не са заемали платени длъжности в ДКМС или БКП…, като в противен случай Г.Г.Х е поискал съдийката – докладчик по делото, да се самоотзове от разглеждане на въпросното дело. Ответницата съдия Д.З. от СГС не е представила такава декларация и не си е направила отвод по делото, което неврокопчанинът счел за пряка дискриминация по признак политически убеждения, поради което е завел дело срещу съдийката Д.З.

Съдебният състав от Районен съд-Гоце Делчев намери предявения иск за недопустим поради следното.