Забраниха паленето на огън в Сапарева баня заради настъпването на пожароопасния сезон за 2018 г. Забраните са в сила до 31 октомври 2018 г. и са с цел недопускането на пожари и нанасянето на щети на горската територия, замеделските земи и селскостопанската продукция. В сила са правата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви на разстояние по-малко 50 м от тях. Паленето на открит огън в гори и в близост до горски масиви е забранено, освен ако разстоянието е най-малко поне 100 м или на изрично разрешените за това места. Забранено е също извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през или покрай житни площи, през периода от восъчната зрялост до прибирането на реколтата. За нарушаването на тези забрани ще бъдат съставяни актове за административни нарушения. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи глобата е в размер от 1500 лв. до 6000 лв. за ползвателя на земеделската земя, на която е извършено изгарянето на стърнища или на други растителни отпадъци.