Полицията все още изяс­нява как точно е започнала касапницата в частен дом в Гоце Делчев, при която намериха един труп с мно­жество прободни рани и тежко ранен бившия фут­болист Марио Метушев. Полицията е получила сигнал на тел.112 около 16,30 часа в петък. Сиг­налът гласял, че в дома на Красимир Колджиев има трупове. На място крими­налистите заварили кърва­ва картина – Метушев 39-годишен, лежал ранен, но в безсъзнание, а близо до не­го било тялото на домаки­на Колджиев. В къщата би­ла само майката на Кол­джиев, но тя била в шок и не успяла да внесе много яс­нота по случая. Разследва­нето е установило, че два­мата приятели от дет­ството са били в кръчма преди това и разпивали по повод Рамазан Байрам, пи­ше в. “Труд”.
След това излезли пре­гърнати и отишли в дома на Колджиев, където май­ка му била приготвила празничен обяд. Двамата мъже продължили да пият и си пуснали силна музика. Какво точно е станало и кой пръв е посегнал към но­жа и предизвикал касапни­цата, не е ясно.
Убитият има множе­ство рани по тялото, а оцецелият футболист съ­що. Метушев имал 4 рани в корема, една в гръдния кош, една напречна рана на шията и забит във вра­та нож. Според медиците едва ли е било възможно да се самоубие с такива рани, каквито версии плъзнаха из Гоце Делчев. Все още не са ясни резултатите за евентуална употреба и на наркотици във фаталния ден.
Трагедията отприщи мълва, че Метушев напо­следък имал психични про­блеми. Разследването ще докаже какво точно е ста­нало, факт е обаче, че под въздействие на алкохола се е разиграла драмата в Го­це Делчев. По случая е об­разувано досъдебно произ­водство.

Снимка

Марио Метушев