Общинския съветник Ерик Рангелов

Общинският съветник от групата на левицата в пернишкия минипарламент Ерик Рангелов е внесъл докладна в ОбС тези дни, с която предлага да бъде променено местоположението на паметниците на Кракра Пернишки и св. Иван Рилски. В докладната той е обосновател подробно идеята си. Според Рангелов паметникът на Кракра трябва бъде монтиран на централния градски площад, а постаментът на Св. Иван Рилски – на мястото на Кракра. Според общинският съветник преместването на двата монумента не би утежнило финансово Общината и няма да струва повече от 40 000 лв.


Паметникът на Кракра Пернишки

Рангелов подчертава, че в идеята му няма никаква политическа окраска, а при направените от него консултации със скулптури е получил одобрението им. В новия си вид двата паметника ще се впишат във вековните европейски традиции за местна архитектура и ще бъдат първа и възможна значителна стъпка в обещаната преди 3 години трансформация на Перник  в европейски град, посочва в докладната Ерик Рангелов.

Паметникът на воеводата Кракра е изваян от скулптура Ангел Жиров през 1975 г. по поръчка на тогавашната общинска управа. Открит е на 1 юли същата година на площад „Св. Иван Рилски“, където се намира и до днес.

Ще бъде значимо паметникът на Кракра да заеме своето логично и подобаващо му се място на централния градски площад – пред мемориала на миньорския труд. И това ще бъде в отговор на обществените нагласи и очаквания, и в хармония с вековните европейски традиции, пише Ерик Рангелов. Идеята за това зрее в мен много отдавна, сподели той и добавя, че с монумента на воеводата Кракра, площадът, носещ неговото име, ще добие цялостен и завършен вид.

Паметникът на Св.Иван Рилски

С преместването на монумента на Кракра ще бъде възстановена добре балансираната цялостна оригинална архитектурна концепция за централния градски площад, мотивира се той. И още: „В годините на прехода пернишката общественост по естествен път търси и придава нова тежест за воеводата, приет за основател на града. Той не е подвластен на политически и идеологически прения и е най-същественият символ на най-далечното минало на съвременен Перник“.

Според общинския съветник, паметникът на Кракра, с поставени в близост пилони за издигане на националния и други флагове, би се превърнал в естествено и достойно място за официални градски тържества и церемонии.

Скулптурата на св. Иван Рилски е поставена в близост до Двореца на културата на 19 октомври 2007 г. Неин автор е Минчо Тодоров. Паметникът е дарен на Перник от бизнесмена и филантроп Антон Костадинов.

За предложението си Ерик Рангелов очаква разнопосочни мнения – поне що се отнася до колегите му общински съветници.

Любомира ПЕЛОВА