Новият председател на РПК „Рила“ Васил Атанасов и съдружниците  Костадин Ингилизов и Иван Иванов от фермата за биволи, изпаднаха в спорна ситуация.  Чрез нотариална покана, двамата съдружници искат РПК „Рила” да им изплати  7000 лв. за ремонт на покрива на сградата, където се помещава мандрата за биволски млечни продукти. Според запознати, дължимите 7 000 лв. се появяват от факта, че предишният председател Стоян Христов дал пълномощно на Костадин Ингилизов да го представлява от юни 2013 до юни 2014 г. В този времеви период съдружниците изграждат своята мандра. Новият председател Атанасов ще предаде всички документи по случая на компетентните органи, за да се реши казусът.