Исторически музей – Разлог ще обнови една от основните си експозиции и ще отрази по нов начин миналото на град  Разлог от неговото създаване. Основна идея на експозицията е да се проследи стопанския, културен и обществен живот на населението през тези периоди. Изложбата ще бъде открита за празника на град Разлог през месец октомври.

В бъдещата изложбата ще бъдат експонирани  малко известни снимки, писмени и веществени извори за израстването на града през годините на Възраждането. През епохата градът се оформя като Околийски център и e единственият град  до 1925 г., когато сменя старото си име Мехомия на Разлог.

Проектът „Нова визия на изложбата за Разлог” е одобрен от експертна комисия на Министерството на културата през месец май. Договорът, който беше подписан между Министъра на културата  и  Христина Манова – Директор на Исторически музей – Разлог е на стойност 4 100 лв. и това ще позволи да се изработят  табла с информация на български и английски език. Това е трети проект, спечелен в последните две години от Исторически музей – Разлог, финансиран от Министерство на културата и съфинансиран от Община Разлог.