Ели Скоклева

Съдия Иван Димитров ще смени колегата си Ели Скоклева начело на съда в Дупница. Димитров е предложен пред ВСС за шеф на РС- Дупница. Кандидатурата на магистрата е събрала 9 гласа на проведено Общо събрание в дупнишкия съд.

Предстои Димитров да изложи пред висшите магистрати концепцията си за работата като шеф на местния съд, която да съдържа очакванията на достиженията и проблемите.

Скоклева е дългогодишен шеф на съда в Дупница.