24 човека започнаха работа днес в община Разлог. Те са назначени на длъжност „Работник, озеленител“. Инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог подписа трудовите им договори.

Във всекидневната си работа новоназначените ще отговарят за поддръжката на общинските сгради и прилежащите им площи. Те ще поддържат зелените площи и парковите съоръжения в с. Баня, с. Годлево, с. Бачево, с. Елешница, с. Добърско и селата Горно и Долно Драглище.

Назначените на работа хора са по Договор № РР-08-10-698#5 за осигуряване на заетост по проект „Работа“, сключен между Агенция по заетостта и Община Разлог. Работниците ще изпълняват своята длъжност за срок от 1 година.