Стартира второто проучване за потребностите на работодателите от работна сила в община Гоце Делчев. Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител на област Благоевград Бисер Михайлов Комисия по заетост към областния съвет за развитие. Община Гоце Делчев предлага на вниманието на работодателите анкета за проучване на потребностите от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от вас кадри. Проучването ще се извърши от 01.08.2018 г. до 17.09.2018 г.