Вяра Церовска

Ремонт на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) предстои в Перник. От екипа на кмета Вяра Церовска стартираха процедура по избор на изпълнител на обществената поръчка за извършване на строително-монтажни работи в центъра, намиращ се на ул. „Захари Зограф“ №61 в квартал „Калкас”. Предвиждат се ремонт на сутерен, втори етаж и стълбищна клетка, както и дейности по облагородяване на околното пространство. Заложени са и външни строителни работи. Необходимо е да бъде направен машинен изкоп за основи на ограда, товарене и извозване на земни маси и строителни отпадъци и др. Обществената поръчка е с прогнозна стойност 114 439.25 лева без ДДС.