Димитър Стойков

Бизнесменът Димитър Стойков от Благоевград ще строи МВЕЦ на промишления водопровод, захранващ с вода бившия Завод за хартия в кочериновското село Бараково. Той получи разрешение за строежа след няколкогодишни съдебни дела, тъй като инвестиционното му намерение попада в защитена зона, свързана с дивите птици. Първаночално РИОСВ дава отказ за строежа, тъй като той би попаднал в границите на защитена зона „Кочериново” за опазване на дивите птици. След заведените дела и няколко години по съдилищата Стойков получава „да” от ВАС. Мотивът е, че в защитената зона се намира само част от съществуващия промишлен водопровод.