Красимир Герчев (на малката снимка)

Заключителна конференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”, ще се проведе на 17 август, съобщиха от общинската администрация на кмета Красимир Герчев.

Община Разлог стартира изпълнението на проекта на 01.09.2016 г. с подписването на Договор за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Общата стойност на проекта е 322 375.30 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 250 024,97 лв., националното съфинансиране е в размер на 44 122,05 лв., собственото съфинансиране е в размер на 28 288,28 лв.

По проекта е обновена административна сграда на ул. „Арх. Александър Баров” № 2 в Разлог. В нея се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална  организация на Сдружение „Съюз на слепите”. По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло е подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така е монтиран  котел  за отопление на газ.

Изпълнението на проекта осигури  съвременна, икономически и енергийно ефективна среда на една от най-важните административни сгради в Разлог. Това се постигна чрез прилагането на пакет от мерки, който ще доведе до енергийна ефективност – гарантирано намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес и  осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.