Красимир Петков

Гл. секретар Георги Жежев се върна на работа в община Сандански след няколкомесечен отпуск

63 677 лв. на влог държи семейството на главния архитект на Сандански Красимир Петков. В декларацията си пред КОНПИ той е отчел три банкови влога в България. Първият е от 19 336 лв. на негово име. Останалите два са в евро – от 15 171 евро и 7500 евро на името на Мария Едуард Сафирова-Петкова.

Георги Жежев

Гл. арх. Петков е декларирал етаж от къща в Ботевград от 143 кв. м, придобит през 2002 г., и дворно място от 375 кв. м, придобито през същата година в Ботевград. Мария пък има апартамент в София от 1992 г. През 2008 г. той е станал собственик на сузуки за 34 912 лв. Главният архитект на Сандански е декларирал, че Мария Едуард Сафирова-Петкова има дялово участие в две дружества. 50 процента, или 25 дяла, държи в „Теткомс” ООД – София и 50 процента в СД “Петков-Малцев Инженеринг” – София. Петров е притежател и на земя в землището на ботевградското село Врачеш.

Същевременно стана ясно, че Георги Жежев се е върнал на секретарското си място в община Сандански. Това става, след като престоя няколко месеца в Америка. През това време той ползваше отпуск, а юрисконсултът Нина Ръждева го заместваше.