Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 – 31 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 27.08.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Долни Романци

На 27.08.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна

На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Банище

На 31.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 31.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 31.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 31.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 31.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сопица

На 31.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, извън плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 31.08.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Ноевци

Община Ковачевци

На 27.08.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 29.08.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 30.08.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 31.08.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Светля

Община Перник

На 27.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, махала Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 27.08.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 31.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Бучински Път, Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск, УПИ IV, Кв. 21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, махала Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 27.08.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 31.08.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:30 ч./ –  Перник: Бучински Път, Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин Пи 58781,5146784

На 27.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Изток, Изток, Изток, Изток, Калинин, Калинин, Клемент Готвалд, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Минск, Рашо Димитров, Созопол, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 27.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Ален Мак, Благой Гебрев, Васил Априлов, Витоша, Вихрен, Георги Мамарчев, Ивайло, Иван Вазов, Изток, Изток, Кадиевка, Капитан Векилски, Карл Маркс, Ленински Проспект, Луганск, Люлин, Минск, Миньор, Младен Стоянов, Мошино, Одеса, Пейо Яворов, Перелик, Рашо Димитров, Рила, Роза, Софийско Шосе, Стара Планина, Стоян Заимов, Тева, Търговска, Хумни Дол, Чавдар, Юрий Гагарин

На 27.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./   На 28.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 29.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Вискяр: ІІ-253 Кв. 30

На 27.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./   На 28.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 29.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 30.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Расник: Брод, Казанджийска, Околовръстен Път

На 27.08.2018 г. /08:30 – 17:15 ч./   На 28.08.2018 г. /08:30 – 17:15 ч./   На 29.08.2018 г. /08:30 – 17:15 ч./   На 30.08.2018 г. /08:30 – 17:15 ч./   На 31.08.2018 г. /08:30 – 17:15 ч./ –  Перник: Владайско Въстание, Изток

На 27.08.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник: Бившо Ткзс

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Батановци: Бистрица, Владимир Заимов, Желю Демиревски, Коста Тричков, махала Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св. Св. Кирил и Методий, Старо Село, Стране, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 27.08.2018 г. /12:45 – 13:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч./ –  Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, махала Дълга Бара, махала Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 27.08.2018 г. /12:45 – 13:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч./ –  Зидарци

На 27.08.2018 г. /12:45 – 13:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч./ –  Мещица: Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв. 3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл. №140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв. 55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 27.08.2018 г. /12:45 – 13:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч./ –  Радуй

На 27.08.2018 г. /12:45 – 13:30 ч.; 12:45 – 16:15 ч./ –  Ярджиловци: Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 27.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Витановци: Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, Кв. 29, УПИ І-51 Кв. 14

На 27.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 27.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Перник: Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 27.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Батановци

На 27.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник: Лесковски Път, Магюшница, Нова Махала, Раец, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бистрица, Вардар, Ерма, Иван Вазов, Каражинец, махала Кашова, Местн. Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Ропотамо, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 28.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Калинин, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Клемент Готвалд, Клемент Готвалд, Крали Марко, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Ленински Проспект, махала Чекърчийска, Минск, Младен Стоянов, Одеса, Рашо Димитров, Силистра, Сини Вир, Созопол, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Урса, Цоф Бараки, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Ален Мак, Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Васил Априлов, Витоша, Вихрен, Георги Мамарчев, Ивайло, Иван Вазов, Изток, Изток, Изток, Изток, Кадиевка, Капитан Векилски, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Луганск, Люлин, Минск, Миньор, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Мошино, Одеса, Пейо Яворов, Перелик, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рила, Роза, Софийско Шосе, Стара Планина, Стоян Заимов, Тева, Търговска, Хумни Дол, Чавдар, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Изток, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: Дванадесета, Единадесета, Петнадесета, Тринадесеста, Четиринадесета

На 28.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, махала Портарева, Минск, Несебър, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Изток, Калинин, Карл Маркс, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Лом, махала Портарева, Минск, Несебър, Несебър, Одеса, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 28.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Десета, Кв. 31,Упи1-577, махала Стакьовец и Манастира, Първа, Шеснадесета

На 28.08.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  С. Чуйпетлово

На 29.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Калинин, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Клемент Готвалд, Клемент Готвалд, Крали Марко, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Максим Горки, махала Чекърчийска, Минск, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Одеса, Рашо Димитров, Силистра, Сини Вир, Созопол, Съединение, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Урса, Цоф Бараки, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 29.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Ален Мак, Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Васил Априлов, Витоша, Вихрен, Ивайло, Иван Вазов, Изток, Изток, Изток, Изток, Кадиевка, Капитан Векилски, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Луганск, Люлин, Минск, Миньор, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Мошино, Одеса, Пейо Яворов, Перелик, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рила, Роза, Софийско Шосе, Стара Планина, Стоян Заимов, Търговска, Чавдар, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 29.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч./ –  Перник: Алеко Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св. Св. Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни Дол, Шибой

На 29.08.2018 г. /08:45 – 15:15 ч./ –  Перник: Алеко Константинов, Бродо, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова Махала, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни Дол, Хумни Дол, Шибой

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Варшава, Изток, Изток, Луганск, Максим Горки, Максим Горки, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Улан Батор, Хавана, Ханой, Юрий Гагарин

На 29.08.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Мещица: Васил Коларов, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Детелина, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Кв. 3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Лилия, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, С. Мещица, Стадион, Пл. №140,Кв62

На 29.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бела Вода, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Голо Бърдо, Горицвет, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Иван Асен Втори, Калкас, Кап. Петко Войвода, Караманица, Кариери, Китка, Кладенец, Колуница, Кристал, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, махала Ракьовец, Местн. Шевърляк, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Отдих, Палма, Победа, Резервоара, Ропотамо, Рудничар, Съзлийка, Тополница, Шамък

На 29.08.2018 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Перник: Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Калкас, Караманица, Кариери, Кладенец, Колуница, Куциян, Луда Яна, махала Ракьовец, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Победа, Резервоара, Ропотамо, Тополница

На 29.08.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Богданов Дол: Георги Сава Раковски, махала Стаменова, Отец Паисий, Струма

На 30.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Калинин, Карл Маркс, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Клемент Готвалд, Крали Марко, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Ленински Проспект, Лом, Максим Горки, махала Чекърчийска, Минск, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Несебър, Огнян Станков, Одеса, Одеса, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Силистра, Сини Вир, Созопол, Съединение, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Урса, Цоф Бараки, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 30.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Изток, Изток, Изток, Изток, Кадиевка, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Луганск, Минск, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Мошино, Одеса, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Търговска, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 30.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 104, 105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 603, 616-та, 7-ма, 8-ма, Балканджи Йово, Батак, Блокове на Р-К Тева, Бродо, Велчова Завера, Димова Махала, Елена, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, Кв. Тева, Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193, Козлодуи, Крушовска Република, Къкринско Ханче, Мадара, Освобождение, Парижка Комуна, Перущица, Петко Ефтимов, Пирдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-406, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Рудничар, Св. Св. Кирил и Методий, Силистра, Сини Вир, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Урса, Христо Смирненски, Чипровско Въстание

На 30.08.2018 г. /08:45 – 15:30 ч./ –  Перник: Тева

На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Варшава, Изток, Изток, Изток, Луганск, Максим Горки, Максим Горки, Младен Стоянов, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Рашо Димитров, Улан Батор, Хавана, Ханой, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин

На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Бучински Път, Изток, Карл Маркс, Луганск

На 30.08.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ –  Перник: Блокове на Р-К Тева, Кв. Тева, Тева

На 30.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Кладница: Ix-409, Vііі-29,Кв. 18, XI-29 Кв. 18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп. Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил , София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35,Кв. 17 Делта Хил, УПИ V||-Кв. 20, УПИ XXIX-29,Кв. 20 Делта Хил, УПИ ІІІ-21 Кв. 20, УПИ -Ix 29, ХVіі-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв. 68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 30.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Рударци

На 30.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Пояс №1на Язовир Студена

На 30.08.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Кладница: Хижа Селимица

На 31.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Изток, Изток, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Минск, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Одеса, Рашо Димитров, Търговска, Юрий Гагарин

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 13:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Горна Диканя: X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел ХІХ-1127, Кв. 116а, ПИ203, УПИ І-1517 Кв. 211, УПИ Х-1306, Кв. 165

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Гълъбник: Кв. 25 УПИ XІІІ-353, УПИ VІІ-112,Кв. 16, УПИ ХV-45, Кв. 6

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б, 926, XIII-755,Кв. 47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Дрен: V-420 Кв. 4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова Махала, махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир: VII-157 Кв. 17, XXVІІ-XXVІІІ Кв. 12, махала Дукова

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С. Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, Местн. Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 31.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Драгичево: Васил Левски, Калиница, Каменица, Люлин, местност Горно Драгичево, Оборище, Република, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426

На 31.08.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник: Изток, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 31.08.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Перник: Васил Левски, Калкас

Община Радомир

На 28.08.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Върба, Иван Георгиев, Климент Охридски, махала Гьорева, Райна Княгиня, Роза, Станко Косовски, Хан Омуртаг

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Касилаг: УПИ ІІІ-230, УПИ ХІV-191

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Беланица

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Бобораци: ІІІ – 323 Кв. 26, ХVIII-136, Кв. 23

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Житуша: П-Л ІV Пл. №711, Кв. 56, УПИ Vі

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: Кв. 1,Упи ХіV, махала Канджулица

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Кленовик: Кв. 20

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Кошарите: П-Л VII-117, Кв. 18, УПИ Vііі,Кв. 17

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Негованци: VI-355, УПИ -130 Кв. 37

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Поцърненци: махала Калугерски Чифлик 65

На 30.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Прибой

На 30.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Жедна

Община Трън

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Трън: Атанас Ботев, Васил Левски, Еднофамилни Жилища, Мосаловска, Тенеси, Чарчалат

На 27.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17

На 27.08.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Лялинци: I-259 Кв. 13

На 28.08.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Радово

На 28.08.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Студен Извор

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ерул

На 29.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Костуринци

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.