Засилени мерки на ГКПП Олтоманци действат за пресичане вноса на заразени меса и животни в България от Сърбия. Зам.областнитя управител на Кюстендил Райчо Цветин инспектира спазването  мерките на ГКПП Олтоманци заедно със специалистите от БДБХ от областната дирекция на храните – д-р Войнова и д-р Емил Гъгнев. Нарушениях по време на проверката не бяха констатирани, сподели Цветин. На автомобилите преминаващи през Олтоманци се извършва дезинфекция.

Петя Милева