Димитър Бръчков

В ход са ремонтите в ПГ „Пейо Яворов” и ДГ № 2 „Звънче”, филиал „Калина Малина” Петрич, а на стройтелната площадка отново са едни и същи, любимите на кмета Димитър Бръчков строителни фирми, абонирани за обществени поръчки от началото на мандата му. На първо място винаги е най- добрата фирмата „Александър 49” ЕООД на общинския съветник Александър Василев, която той наскоро прехвърли на трето лице без да обяви причините. Петричани предполагат, че вероятно съветникът го е направи, за да не го удари законът за конфликт на интереси.

Дейностите се извършат по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно пространство в училища и детски градини в град Петрич” по ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”, съфинансиран от ЕСД чрез Европейски социален фонд. Заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване като цяло на материалната база, в това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми. В ПГ „Пейо Яворов” ще бъде ремонтирана изцяло покривната конструкция, ще се направи външна изолация, подмяна на дограма и изграден асансьор. В двора на учебното заведение ще се изгради футболно игрище с изкуствена трева, което ще разполага с трибуни и специално осветление. Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена. В сутерена на основния корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали. Фирма изпълнител на ремонтите в ПГ „Пейо Яворов” е „Реалити терм” ЕООД София. Стойността на инвестицията възлиза на 2 251 605 лв. без ДДС. За филиал „Калина Малина” на ДГ № 2 „Звънче” е предвидена цялостна рехабилитация на оградата. На централния вход на сградата е заложено монтирането на стълбищен робот, който с помощта на придружител да осигури на хора с увреждания достъпна среда. В двора на детското заведение ще бъдат обособени шест детски площадки , оборудвани за всяка група. В двора се предвижда още да има и детски фитнес на открито. Фирма изпълнител в ДГ „Звънче”, филиал „Калина Малина” е „Александър 49” ЕООД. Стойността за извършване на заложените дейности е в размер на 575 370,64 лв без ДДС. И в двата образователни обекта ще бъдат подменени ВиК инсталациите и изградени санитарни възли за лица с увреждания. Административната сграда на Община Петрич се санира също по ОП „Региони в растеж”. Фирма изпълнител е „Реалити Терм” ЕООД София. Стойността на договора за сградата на Общинска администрация Петрич е 610 689,15лв без ДДС. Предвидените мерки целят подобряване като цяло на енергийната ефективност на сградата. Проектът включва цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограмата /врати , прозорци и гаражни врати/, топлоизолация на покрив и сутерен. Освен това ще бъдат изградени соларни инсталации с монтаж на селективни слънчеви панели на покрива, ще бъде подменена отоплителната система, осветителните тела ще бъдат заменени с LED осветление. Заложените мерки са съобразени с резултатите от извършено предварително енергийно и конструктивно обследване на сградата.

Александър Василев