Протест с искане за цялата информация, съдържаща се в концесионните договори за добив на подземни природни богатства, поради лошо управление в тази област, изразяващо се в слаб контрол и серия проблеми в различни свери. Ето какво пише до ВЯРА бунтаря:

“Включете се в популяризирането на предстоящия протест, който организирам, аз, Росен Миленов, като гражданин пред Народното събрание на 03, 04 и 05 септември 2018 г. от 08,30 до 21,00 часа и шествие на 05.09.2018 г. за времето от 18,00 до 21,30 часа по маршрут от пл. „Народно събрание“ № 2 (Пленарна зала) по бул. „Цар Освободител“ до пл. „Независимост“ пред Министерски съвет с искане за (съгласно Уведомлението по чл. 8 от ЗСММ до Столична община – приложено по-долу):

1. Публично оповестяване на цялата информация, съдържаща се в концесионните договори за добив на подземни природни богатства, поради лошо управление в тази област, изразяващо се в слаб контрол, непрозрачност и голям корупционен риск при отдаването им, изключително ниски приходи в бюджета спрямо десетките милиарди печалба, които генерират добивните компании. Според експерти годишно държавата се ощетява с близо 1 млрд. лв. За същото съм отправил искане до министър-председателя по закона за достъп до обществената информация – виж тук –  https://dogovorat.com/iskane-do-ministar-predsedatelya-za-opovestyavane-na-kontsesionnite-dogovori/

2. Срещу повсеместната корупция при разходването на публични средства (от републиканския бюджет и евросредства), с което бюджетът, тоест данъкоплатецът, се ощетява ежегодно с милиарди. По темата за комисионните и кражбите при възлагането на обществените поръчки, ето една моя статия, която съм писал преди две години и която е особено актуална и днес, виж тук –http://www.glasove.com/categories/komentari/news/koj-krade-milioni-chrez-obshtestvenite-porychki-v-stranata-i-otkyde-da-se-zapochne-s-metlata

3. Пресичане на злоупотребите и корупцията в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, по – известна със старото си име ДАИ, при изпитите за получаване на свидетелство за управление на МПС, защото това е една от основните причини за многобройните пътнотранспортни произшествия по пътищата в страната, с много жертви и наранявания на хора. Николай Колев, по прякор Босия, продължава гладната си стачка вече втори месец с искане корупцията при издаването на фалшиви шофьорски книжки да бъде прекратена.

4. Отмяна на приетия от 44-то Народно събрание през месец юли тази година нов Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с който се въвеждат административни и финансови тежести за малките и средни търговци на горива и се създават условия за монопол на един участник на пазара.

5. Отмяна на въведените промени през месец юли тази година в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с които се увеличава продуктовата такса за леките коли и се въвежда такава за автобуси и камиони, защото няма прозрачност и анализ как се харчат тези пари от частните организации, които ги събират. Размерът на приходите годишно досега от тези такси беше около 50-60 милиона, с увеличението ще стига до 90 млн. лв. – пари, платени от данъкоплатеца. Въпросната такса не е екотакса, а е една голяма лъжа на управляващите, под която се крие лобизъм, подплатен с 60 млн. лв. за няколко частни фирми, които връщат част от сумата към политиците под формата на комисионни. По въпроса има експертни становища на Христо Христов, председател на Асоциацията на вносителите на автомобили – https://fakti.bg/bulgaria/316030-ekspert-novite-ekotaksi-sa-bezsmisleni

6. Спиране увеличението на размера на застраховката „Гражданска отговорност“, което за една година е около  100 /сто/ лева, чрез въвеждането на:

–  системата „Бонус-малус“, тоест модел за възнаграждение на изрядните шофьори. Това ще доведе до справедлива основа при формирането на цената на застраховката и превъзпита водачите на МПС-та да спазват по – стриктно правилата за движение по пътищата;

–  лимит при обезщетенията за неимуществени вреди, които са пряка последица от настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП), особено след Тълкувателното решение № 1/2016 г. от 21.06.2018 г. на ВКС, с което се разшири кръга от лица, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена при непозволено увреждане смърт на близък;

– предприемане на нормативни изменения и допълнения на законодателството в тази област и конкретни действия с оглед правомощията на оторизираните държавни органи с участието на застрахователните компании, опериращи на български пазар, с цел да се преустановят злоупотребите с ползването на автомобили с българска регистрация, които са с прекратена регистрация в страната, но в чужбина продължават да ползват български регистрационни табели и съответно покритие на застраховка „Гражданска отговорност“, издадена в България.”