Владимир Георгиев

 

Марияна Вучова

„МБАЛ – Самоков” ЕООД е с нов Колективен трудов договор /КТД/ и вътрешни правила за работната заплата, считано от 01.08.2018 г. След проведени срещи с работна група в състав – Сия Шехтанова – заместник кмет на Община Самоков, съгласно писмо на кмета на Община Самоков Владимир Георгиев, Венета Галева – общински съветник, , д-р Драгомир Дряновски – МС на КТ ”Подкрепа”, Д-р Виолета Москова – председател на СО при ФСЗ, д-р Светла Скелина – председател на РК на БЛС и след проведен Медицински съвет и обсъждане с ръководството на болницата, беше променена Методиката за формиране на допълнителните възнаграждения на работещите в „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

С протокол от Медицински съвет  №10/23.07.2018г. Решение №2,3,4 са увеличени работните заплати на медицинските сестри, клиничните и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и регистратори с 7.51%.  Увеличението на началната заплата, съобразено с класа прослужено време е 30 лева. Допълнително възнаграждение с размер на още 30 лева получават мед.специалисти  за интензивни грижи  и хирургична дейност. Допълнително възнаграждение в зависимост от спецификата на работа има за анестезиологични мед.сестри, операционни мед.сестри и операционни акушерки. Допълнителното възнаграждение на лекарите и мед.специалисти  зависят изцяло от качеството на лечебно-диагностичния процес. Ръководството на болницата успя да направи това, тъй като МБАЛ-Самоков по новия финансов стандарт на МЗ, няма никакви задължения /просрочени и текущи/ и има към 01.08.18г. положителен финансов резултат, информират още от лечебното заведение.

 

 

1 коментар

Comments are closed.