Екатерина Паскалева

Няма нито една кандидатура за директор на една от най-известните и елитни гимназии в Кюстендил – Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов”. Това става ясно от страницата на РУО- Кюстендил, където е публикуван списъкът на допуснатите кандидати за кюстендилското учебно заведение.

Няма желаещи за поста директор на ПМГ в Кюстендил.

Това бе втори пореден конкурс за директор на ПМГ, който бе обявен в края на месец септември. Срокът за подаване на документи изтече на 29.10.2018 г. включително. Конкурсите ще се проведат в 3 етапа – допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю, а кандидатите трябва да имат поне 5 години учителски стаж. След напускането на Ани Кюркчиева временно изпълняваща длъжността директор на ПМГ е Екатерина Паскалева. Тя бе назначена за временно изпълняваща длъжността директор на елитното учебно заведение. Била е директор на ПМГ 20 години, от 1988 до 2008 г. Временното назначаване бе продиктувано от факта, че досегашният директор на ПМГ Ани Кюркчиева, която наследи Паскалева преди 10 години на поста, подаде молба за освобождаване по взаимно съгласие до началника на РУО, като мотивите й така и не станаха известни.

Писменият изпит тест ще се проведе на 21 ноември в Езикова гимназия-Кюстендил. Ще припомним, че още през месец април за кюстендилската ПМГ бе обявен конкурс за директор, но до такъв така и не се стигна, тъй като липсваха кандидати за поста. Сега ситуацията не се е променила.