Икономическият растеж на България се очаква да остане силен, основно благодарение на стабилното вътрешно търсене, частното потребление, подкрепени от реален ръст на заплатите. Високото търсене и европейските фондове ще помогнат за увеличаване на инвестициите, докато вносът трябва да надмине износа, което ще доведе до допълнително намаляване на настоящия бюджетен излишък. Енергийните цени и увеличеното търсене се очаква да повишат инфлацията. Държавният дълг трябва да продължи да спада.

Това се посочва в Есенната икономическа прогноза 2018 г. на Европейската комисия.

Ръстът на БВП на България се очаква да достигне 3,5 на сто през тази година, което е в резултат на силното вътрешно търсене, отчетено през първата половина на тази година.

Отчетен е спад на износа за Турция, което е един от факторите за цялостния спад на износа през 2018 г. В същото време увеличеното вътрешно търсене поддържа вноса да е по-висок от износа.

През 2019 и 2020 г. растежът на БВП се предвижда да се увеличи съответно до 3,7 на сто и 3,6%. През тези две години вътрешното потребление се очаква да остане основен двигател за ръста. През 2019 г. потреблението ще се ускори заради вдигането на заплатите. Отделно инвестициите ще допринесат за икономическия растеж, подпомогнати от европейските фондове.

Предвижда се инфлацията да достигне 2,6 на сто през 2018 г. заради скока на енергийните цени, на някои храни и други фактори. През 2019 г. и 2020 г. предвижданията са инфлацията да спадне съответно до 2 и 1,8 на сто.

Безработицата през 2017 г. е била близо до предкризисния период, благодарение на силния икономически ръст. През тази година тя е на ниво 6%, а през 2020 г. ще падне до 5,7 на сто. Недостигът на работна ръка и планираното от правителството вдигане на заплатите се очаква да доведе до ръст на заплащането през прогнозирания период.

Бюджетният излишък през 2017 г. е бил 1,1% от БВП, а през тази година се очаква да бъде 0,8 на сто. 2019 и 2020 г. прогнозата е да бъде 0,6 на сто от БВП заради плановете на правителството да увеличи заплатите и разходите.

До 2020 г. се очаква държавният дълг да падне под 20% от БВП.

 

 

 

 

 

news.bg