Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19-23 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община Бобов дол

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Новоселяне

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Бабино

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Бабинска Река: Іх-59

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Голема Фуча

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горна Козница: местност Абрашица, П-Л ХіV-234, Кв. 23, УПИ Іх-252

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Коркина: Коркина, Х-21, Кв. 2

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Мала Фуча: 44

На 19.11.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бобов Дол: Александър Костадинов, Александър Стамболийски, Алекси Янев, Бачо Киро, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Чучуков, Вела Пеева, Георги Димитров, Двадесет и Седми Октомври, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Имот №390, Кв. 75, Йорданка Николова, Кирил и Методи, Кирил Стаменов, Кокиче, Митко Палаузов, Негулица, Осми Март, Отец Паисий, Парцел-11, Кв. 39, ПИ 019035, М. Цаган, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Свети Спас, Хаджи Димитър, Цаган, Юри Гагарин, Явор

На 20.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 13:30 – 14:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Големо Село

На 20.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бобов Дол: 009065, Александър Костадинов, Георги Димитров, Двадесет и Седми Октомври, Димитър Благоев, Дружба, Иван Вазов, Комсомолска, Люляк, Малчика, местност Илчови Егреци, Никола Й. Вапцаров, Светлин Русев, Свилен Русев, Стефан Стамболов, Строител, Стубело, УПИ I, Кв. 51, Цар Симеон

На 20.11.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бобов Дол: Иван Вазов, Малчика, Свилен Русев

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Баланово: Стопански Двор, ХІІІ – 329, Кв. 16

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Блато: махала Хановете, местност Турските Ниви

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Голям Върбовник: 011066, 262, УПИ VIII-277, Кв. 23, УПИ ІІІ 247, Кв. 25

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Долистово: I-89, Кв. 25, ХII-257, Кв. 19

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Локвата

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Мали Върбовник: УПИ – 1-9

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Мало Село: IV-17, Кв. 3, Станке Димитров, УПИ VІ-3, Кв. 1

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Мламолово: 371, VI-618, Кв. 19, VII-389, Кв. 30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Мърводол

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Палатово: 083002

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Паничарево: УПИ-VІ-102, Кв. 16

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Пастух: местност Падина

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Циклово

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Шатрово: 067016, Vі-255, Кв. 27

На 23.11.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Мало Село

На 23.11.2018 г. /09:15 – 13:00 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Големо Село: VI, Кв. 10, ПИ 361, Кв. 37, ПИ 452, Кв. 3

Община Бобошево

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Блажиево: Васил Левски, Демокрация, Залез, Изгрев, Китка, Минзухар, Пламък, Св. Иван Рилски, Стопански Двор, Теменуга, УПИ – V-77, Кв. 11, ХII, Кв. 22, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Борис

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 09:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Рила

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Бобошево: 14532. 040. 017, XIII-591 Кв. 65, Ал. Константинов, Ал. Шиников, Александър Стамболийски, Алекси Величков, Батак, Божур, Бор, Братя Д. и К. Миладинови, Васил Левски, Върба, Гагарин, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Герена, Д-Р Стефан Волев, Детелина, Домокрайска, Еделвайс, Единство, Ела, Жп Гара, Заводска, Здравец, Зора, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иглика, Изгрев, Кирил и Методий, Крайречна, Лале, Липа, Ловна Среща, Лоза, М. Турсуно ПИ №135017, местност Галенковци, местност Герена, местност Друма, местност Затона, местност Кощанево, местност Липовица, местност Манастира, местност Миладин, местност Мърдище, местност Секелица, местност Тупузица, Момина Сълза, Морава, Никифор Бибин, Никола Вапцаров, Николай Поп Величков, Околище, Опълченска, Отец Паисий, Пейо Яворов, Пирин, Пламък, път 104, пътен Възел Бобошево, Роза, Руен, Самуил, Свети Иван Рилски, Свети Илия, Свобода, Силистра, Сотир Бранков, Софроний Врачански, Спартак, Спортист, Стефан Караджа, Струма, Сълза, Теменуга, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Фильовица, Христо Бачев, Христо Ботев, Цар Борис, Череша, Явор

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Висока Могила: Мильов Рид

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Вуково: 087040, 12351. 153. 0030

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Грамаде, Общ. Дупница: Іх – 136, Кв. 18

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Доброво: Vі-293, Кв. 20

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Дупница: местност Мело

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Каменик

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Скрино: 116

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Смочево: 048014, Асен Илиев, Бежбунар, Бор, Бреза, Васил Левски, Върба, Здравец, Иван Китанов, Иглика, Инженер Сотиров, Кокиче, Липа, Мали Полич, махала Миндела, Милатково, Момина Сълза, Никола Дамянов, Отец Паисий, Рила Планина, Свети Иван Рилски, Селище, Симеон Заров, УПИ-Vііі-361, Кв. 15, Христо Ботев

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Сопово

На 19.11.2018 г. /09:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Бобошево: местност Друма, местност Манастира, пътен Възел Бобошево

На 19.11.2018 г. /09:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Смочево: 019027, 048014, Асен Илиев, Бежбунар, Бор, Бреза, Васил Левски, Върба, Здравец, Иван Китанов, Иглика, Извън Рекулация, Инженер Сотиров, Кокиче, Липа, Мали Полич, махала Миндела, Милатково, Момина Сълза, Никола Дамянов, Отец Паисий, Рила Планина, Свети Иван Рилски, Селище, Симеон Заров, УПИ-Vііі-361, Кв. 15, Христо Ботев

На 19.11.2018 г. /09:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Слатино, Общ. Бобошево: Лоза, местност Слатинско Ханче, Цар Борис

Община Дупница

На 19.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Бенковски, Брегалница, Бричи Бор, Вардар, Васил Разсолков, Верила, Генерал Георги Тодоров, Горица, Гоце Делчев, Дамка, Драгой Болярин, Дренски Рид, Дупките, Дупница, Дъб, Еделвайс, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Изгрев, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, Криволак, Лакатица, Мадара, Марков Камък, местност Дренски Рид, местност Подридна, Метоха, Момина Сълза, Мусала, Невена Коканова, Николаевска, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Паничище, Петрохан, Победа, Развесена Върба, Райна Княгина, Рупите, Русалка, Саморанска, Свети Никола, Свобода, Солун, Струга, Стръмна, Теменуга, Тодор Самодумов, ул.   Отовица УПИ IV и V Кв. 268, УПИ 68789. 606. 1, УПИ XI-3482, Кв. 264, Хан Омуртаг, Химик, Хисара, Христаки Павлович, Цар Освободител, Чайка

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Верила, Втори Януари, Дамка, Доктор Сапунджиев, Драгой Болярин, Дупница, Дупница, Ивайло, Ивайло, Клисура, Клисура, Клисура, Клокотница, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, Николаевска, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Орлинска, Райна Княгина, Родопи, Рупите, Рупите, Русалка, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Свети Никола, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, Хаджи Димитър, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Христаки Павлович, Цар Освободител, Цар Освободител, Шейново

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Бадино: УПИ – Іі-113, Кв. 21

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Бобошево: махала Въртен Камък

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Боровец: II-259, Кв. 14, XVIII-263 Кв. 14, УПИ-І

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Бураново: 007004, 023014, 025033, 267, Селището, ХIII-483, Кв. 50

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Джерман: 013024, 017022, 059050, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил и Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, местност Бела Вода, местност Голямата Порта, местност Еминица, местност Китева Ливада, местност Кръсто, местност Мали Бельов Дол, местност Площа, местност Пульова Воденица, местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, УПИ II-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Драгодан: №000026, извън регулация, махала Ортакчийска

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Дупница: 68789. 25. 34, 68789. 28. 351, Ана Малашевска, Ботьо Петков, Люляк, местност Бунищерица, местност Злево, местност Пульова Воденица, местност Сух Андък, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Крайни Дол: ХIх-51

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Крумово, Общ. Кочериново

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Мурсалево: 200002, 244, Кв. 12, III- 279, V-688 Кв. 66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево: IV-123, Кв. 15, XVI – 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, местност Герена, местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, ПИ 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, Христо Смирненски, Цар Борис

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Усойка: Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, местност Будаковица, местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Фролош

На 19.11.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./   На 20.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Цървище: махала Ореевица, Цървище

На 19.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч./ –  Дупница: 68789. 20. 626, Кв. 248, Бистрица, Иван Шишман, местност Савако

На 19.11.2018 г. /09:45 – 10:45 ч./ –  Самораново: Георги Димитров

На 20.11.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Големо Село

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Втори Януари, Дамка, Доктор Сапунджиев, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Райна Княгина, Родопи, Рупите, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, Хаджи Димитър, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Цар Освободител, Шейново

На 20.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дяково: УПИ I-138, Кв. 10, УПИ Ііі-204, 205, 206, Кв. 20, УПИ ХіV

На 20.11.2018 г. /09:45 – 14:00 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево: Александър Стамболийски, Божур, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Лоза, Никола Вапцаров, Стопански Двор, Цар Борис

На 21.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: 68789. 609. 179 Никола Малашевски, 68789. 609. 55. 1, 68789. 609. 601, Ана Малашевска, Аракчийски Мост, Васил Левски, Венелин, Втори Януари, Иглика, Индустриална, Климент Охридски, Крайречна, Лилия, Малина, местност Караболюка, Миньор, Никола Малашевски, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Пирин, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тишина, ТП Помпена Станция на Тец Б. Дол, Труд, Хаджи Димитър, Чаталджа, Яворов

На 21.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: I, Кв. 124 Ж. П Гара, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Генерал Владимир Вазов, Георги Икономов, Гр. Дупница, УПИ V, Кв. 191, Доктор Сапунджиев, Жп Гара Приемна, местност Курт Дере, Мир, Никола Малашевски, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Прогона, Родопи, Свети Иван Рилски, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, Тютюнева Долина, УПИ II – 449, Кв. 1911, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Чаталджа, Шейново, Южен

На 21.11.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Дупница: Никола Малашевски, ТП Помпена Станция на Тец Б. Дол

На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Втори Януари, Втори Януари, Дамка, Доктор Сапунджиев, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Отец Паисий, Райна Княгина, Родопи, Рупите, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, Хаджи Димитър, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Цар Освободител, Шейново

На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дяково: 23

На 21.11.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Блатино: 000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354

На 21.11.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: 68789. 551. 8, 68789. 552. 38, Каваклия, местност Бели Янко, местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе

На 21.11.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Дяково: 23, Дяково, махала Крич, УПИ I-138, Кв. 10, УПИ Ііі-204, 205, 206, Кв. 20, УПИ ХіV

На 21.11.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кременик: XxII-98, Кв. 10

На 21.11.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мламолово: Ix-25, Кв. 9, Iх-179, Кв. 11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга

На 21.11.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Пиперево: 56349. 0. 159, 56349. 6. 37, 68789. 250. 87, Дупнишка Комуна, местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, ХхVIII, Кв. 39

На 21.11.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Блатино

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Гюргево

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Дупница: 68789. 21. 19, 87727, 16, 179, Джерман, Дренски Рид, извън регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, местност Барактарица, местност Драгоина Могила, местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром. Зона, Саморанска, Софийско Шосе, Стръмна

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Крайници: 39339. 117. 68, 39339. 142. 19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст. Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Самораново: Митко Палаузов, Саморанска

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Сапарева Баня: 65365. 46. 10, XV-2268, Кв. 44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, местност Бончук, местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св. Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, УПИ 65365. 46. 56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Сапарево: 00455042, 045132, X-2698, І-2332, Кв. 66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Червен Брег: Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, местност Могилите, местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ. Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 21.11.2018 г. /10:00 – 13:30 ч./ –  Яхиново: 87727. 13. 18. 2, 87727. 14. 69, 87727. 17. 1, 87727. 20. 2, 87727. 203. 284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ – II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 22.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: 68789. 17. 484, 68789. 23. 413, Академик Петър Динеков, Александър Стамболийски, Андон Величков, Арда, Асен Златаров, Асен Меджидиев, Атанас Величков, Бачо Киро, Бел Кладенец, Бешика, Бистрица, Битоля, Ботьо Петков, Братя Миладинови, Бричи Бор, Бузлуджа, Булаир, Бяло Море, Велико Търново, Венелин, Витоша, Владимир Димитров Майстора, Влахина Планина, Войводска, Генерал Владимир Вазов, Гергана, Двадесет и Втори Март, Добруджа, Драган Овчаров, Дренски Рид, Дупница, Евтим Трайчев, Еделвайс, Елица, Жива Вода, Здравец, Иван Вазов, Иван Шишман, Искър, Калина, Калоян, Кирил и Методий, Княз Ал. Батенберг, Княз Борис I, Кокиче, Криволак, Латинка, Липа, Люляк, Максим Горки, Марин Дринов, махала Гиздова, местност Дренски Рид, местност Марек, Милин Камък, Невена Коканова, Неофит Рилски, Никола Лазаров, Никола Чомаков, Одрин, Орляк, Оструган, Отец Полихроний, Патриарх Евтимий, Плиска, Побит Камък, Професор Ал. Балабанов, Професор Александър Балан, Рилски Езера, Ропотамо, Росица, Свобода, Седма Рилска Дивизия, Средец, Средна Гора, Старите Жилища, Стръмна, Тобеница, Трети Гвардейски Полк, Тумбата, УПИ II, Кв. 109, УПИ – 68789. 24. 9, УПИ Хі, Фенерка, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цар Освободител, Цар Симеон Велики, Чавдар Войвода, Черни Връх, Яне Сандански, Янтра

На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Велико Търново, Верила, Верила, Втори Януари, Гр. Дупница, УПИ V, Кв. 191, Дамка, Доктор Сапунджиев, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, местност Курт Дере, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Патриарх Евтимий, Райна Княгина, Родопи, Рупите, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, УПИ II – 449, Кв. 1911, Хаджи Димитър, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Цар Освободител, Чавдар Войвода, Шейново

На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дяково

На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Село Дяково

На 22.11.2018 г. /11:45 – 14:30 ч./ –  Джерман: 017022, Асен Орански, Васил Демиревски, Георги Димитров, Дупнишка Комуна, Коста Петров, местност Кръсто, Рила, Христо Ботев

На 23.11.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: 68789. 16. 114, I, Кв. 124 Ж. П Гара, XxxIV-6620, Кв. 130а, Академик Петър Динеков, Алеко, Антон Страшимиров, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Асен Златаров, Баба Ната, Бистрица, Булаир, Велико Търново, Велико Търново, Венелин, Втори Януари, Възход, Възход, Генерал Владимир Вазов, Генерал Владимир Вазов, Гео Милев, Георги Икономов, Георги Икономов, Гр. Дупница, УПИ V, Кв. 191, Даскал Христо Тодоров, Двадесет и Втори Март, Димчо Дебелянов, Доктор Сапунджиев, Драган Овчаров, Дружба, Дупница, Евтим Трайчев, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Жп Гара Приемна, Захари Бобошевски, Игумен Йосиф, Илинден, Йордан Йовков, Калоян, Кирил и Методий, Княз Ал. Батенберг, Мальовица, местност Курт Дере, Милин Камък, Мир, Мир, Никола Малашевски, Оструган, Отец Паисий, Пазарна, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Прогона, Прогона, Професор Александър Балан, Първи Май, Рилски Манастир, Родопи, Родопи, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свобода, Седма Рилска Дивизия, Скопие, Скопие, Стара Планина, Стефан Караджа, Тракия, Трети Гвардейски Полк, Тунджа, Тютюнева Долина, УПИ II – 449, Кв. 1911, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Цар Иван Асен II, Цар Симеон Велики, Чавдар Войвода, Чаталджа, Черни Връх, Шейново, Южен

На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Бачо Киро, Бешика, Братя Миладинови, Брегалница, Верила, Верила, Втори Януари, Дамка, Доктор Сапунджиев, Драгой Болярин, Дупница, Жива Вода, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, Максим Горки, местност Дренски Рид, Милин Камък, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Патриарх Евтимий, Професор Ал. Балабанов, Райна Княгина, Родопи, Рупите, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Свобода, Скопие, Старите Жилища, Стефан Караджа, Тракия, Хаджи Димитър, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, Христо Ботев, Цар Освободител, Шейново

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Джерман: 207635051294

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Дупница: 68789. 173. 5, №1624, Алеко, Аракчийски Мост, Балановска пътека, Васил Левски, Индустриална, Комитска, М. Гурдево, местност Балановски Рид, местност Гурдево, местност Караболюка, местност Разсадника, Никола Малашевски, Патрики Сандев, пътен Възел Дупница Юг, Разметаница, Скакавица, Труд, Хан Кубрат

На 23.11.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Пиперево: Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница

Община Кюстендил

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Багренци: Александър Стамболийски, Андон Разсипийски, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Зеленков, Георги С. Раковски, Григор Чергов, Дим. Разсипийски, Димитър Каляшки, Дядо Иван Самоволеца, Емил Шекерджийски, Землище на С. Багренци и С. Граница, Иван Вазов, извън регулация, Ильо Войвода, Йордан Каймакански, Кирил Орловски, Криволак, Крум Джиджински, Любен Каравелов, местност До Селото, Митко Палаузов, Осогово, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Рила, Руен, Румена Войвода, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тодор Каблешков, Харалампи Разсипийски, Христо Ботев, Шипка

За периода 22-23.11.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: местност Николичевски път

На 19.11.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 20.11.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Гърляно: махала Реката

На 19.11.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Кюстендил: България, Велбъжд, Неофит Рилски, Отец Паисий, Патриарх Евтимий

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Горна Гращица: Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Васил Левски, Вела Пеева, Вола, Генерал Владимир Заимов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Девети Септември, Иван Вазов, Лавеле, Ленин, Петър Берон, Спартак, Страцин, Струма, Тодор Каблешков, Томанова, Хан Аспарух, Шипка, Юри Гагарин, Язовир Валого

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Дворище, Общ. Кюстендил: Девети Септември, Лиляна Димитрова, махала Томанова, махала Чорбаджийска, местност Друмо, Местонст Брестиките, Раденко Видински, Стоян Лудев, Христо Ботев

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Коняво: 000906 Кв. 38432, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Бенковски, Бор, Васил Левски, Виден, Владимир Поп Томов, Възраждане, Георги Димитров, Георги Кирков, Даскал Димитър Стоянов, Девети Септември, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Жельо Демиревски, Здравец, Иван Вазов, Извора, Изгрев, Кирил и Методий, Ленин, Лехово, Людмила Живкова, Маркова Стъпка, местност Маровски път, Мусала, Незабравка, Никола Димитров, Осогово, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Раковска, Рила, Руен, Симеон Въжаров, Стадиона, Стоян Лудев, Странджата, Христо Ботев

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Копиловци, Общ. Кюстендил: Бистрица, Васил Левски, Възраждане, Димитър Благоев, Драговищица, Елин Пелин, Звезда, Иглика, Индустриална, местност Базето, Мир, Нов Живот, Овощарска, Околовръстна, Пейо Яворов, Спасовица, Стоян Тренев, Струма, Търговска, Христо Смирненски, Щастие

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Кюстендил: местност Дренов Дол, местност Николичевски път

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Николичевци: Васил Левски, Васил Петлешков, Николичевски път, Овощарски Институт, Стоян Лудев, Струма, Черемидарница, Ябълка

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Скриняно: Александър Стамболийски, Бистрица, Витоша, Емил Шекерджийски, извън регулация, Марица, Оборище, Пейо Яворов, Свилен Русев, Стоян Лудев, Чайка, Шипка, Щастие

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Цървеняно: 002224, махала Грънчарица, махала Мърдевци, махала Новия Квартал, Мест. Пояница

На 19.11.2018 г. /09:15 – 11:00 ч./ –  Ябълково, Общ. Кюстендил: X-198, Кв. 21, Васил Левски, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Кирил и Методий, махала Бански Мост, местност Пешо Поле, местност Соволска Река, Овощарска, Първи Май, Славейков, Христо Ботев

На 20.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./ –  Кюстендил: Авксенти Велешки, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Антим I, Арда, България, Васил Априлов, Велбъжд, Велбъжд, Виница, Владимир Димитров Майстора, Врабча, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Генерал Крум Лекарски, Гео Милев, Гороцветна, Гургулят, Даскал Дамаскин, Даскал Димитри, Демокрация, Демокрация, Димитър Пешев, Дондуков, Евлоги Георгиев, Емил Шекерджийски, Жданов, Жданов, Златна Панега, Ивайло, Иван Шишман, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Индустриална, Кадин Мост, Калосия, Калоян, Капанска, Кв. 257 ул.   Димитър Пешев, Кириат Оно, Кирил Цонев, Климент Охридски, Константинова Баня, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Криволак, Кубрат, Лавале, Левски, Любен Каравелов, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Македония, Марица, местност Самали Баир, местност Хисарлъка, Мориц Леви, Мусала, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Оборище, Одрин, Орлица, Отец Паисий, Охрид, Парчевич, Патриарх Евтимий, Пауталия, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Полковник Стефан Манов, Преславска, Първи Май, Райна Цанева, Раковски, Родопи, Родопи, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свети Мина, Соволска, Солун, Софроний, Стефан Караджа, Страцин, Тодор Ангелов – Божаната, Тодор Ангелов – Божаната, Търговска, Търговска, ул.   Цар Калоян, Хаджи Димитър, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Хан Аспарух, Харковска, Хижата, Хисарлъка, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Крум, Цар Михаил, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Цар Симеон 1-ви, Шейново, Шести Септември, Юри Гагарин, Яворов

На 20.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Ангел Кънчев, България, Врабча, Дондуков, Иван Шишман, Кубрат, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Македония, Патриарх Евтимий, Родопи, Цар Крум, Цар Симеон 1-ви

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Кюстендил: Александър Димитров, Ангел Кънчев, Архимандрит Зинови, Белият Камък, Босилеградска, Бреза, Бузлуджа, Булаир, България, Вола, Гаров Площад, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Дондуков, Драгомир, Емил Марков, Ефрем Каранов, Жп Гара, Ивайло, Йосиф Ковачев, Козлудуй, Крум Зарев, Люле Бургас, махала Корубанска, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Неофит Бозвели, Никола Атанасов, Обект 38 ТП Езерата, Октомврийска Революция, Петър Берон, Площад Войнишко Въстание, Раденко Видински, Раковски, Светамински Бор, Спасовица, Станкевско Шосе, Стефан Караджа, Столетов, Три Уши, Узунов, ул.   Дупнишко Шосе, Хаджи Димитър, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Шести Септември

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Вратца: махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горна Брестница

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Грамаждано: местност Гола Велика

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Гърляно: Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Смоквата, местност Средно Поле, Руен

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Жиленци: Везенска махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев

На 20.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Ръсово: Мах. Рекалска, Община Кюстендил, махала Лесичка

На 20.11.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Вратца: махала Мазнево

На 20.11.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Жиленци: Деляница, махала Мазнево

На 20.11.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Белият Камък, Бреза, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, махала Корубанска, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, ул.   Дупнишко Шосе

На 20.11.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Кюстендил: Асен Суичмезов, местност Самали Баир, местност Хисарлъка, местност Чифутски Дол, Пиянец, Стара Планина

На 20.11.2018 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Оборище

На 20.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Авксенти Велешки, Александър Димитров, Ангел Кънчев, Антим I, Арда, Архимандрит Зинови, Босилеградска, Бузлуджа, Булаир, България, Васил Априлов, Велбъжд, Виница, Владимир Димитров Майстора, Вола, Гаров Площад, Генерал Крум Лекарски, Гео Милев, Даскал Дамаскин, Даскал Димитри, Демокрация, Димитър Пешев, Дондуков, Драгомир, Евлоги Георгиев, Емил Шекерджийски, Ефрем Каранов, Жданов, Жп Гара, Златна Панега, Ивайло, Ивайло, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Ильо Войвода, Йосиф Ковачев, Кадин Мост, Капанска, Кв. 257 ул.   Димитър Пешев, Кириат Оно, Кирил Цонев, Климент Охридски, Козлудуй, Константинова Баня, Криволак, Любен Каравелов, Люле Бургас, Марица, местност Самали Баир, местност Хисарлъка, Мориц Леви, Мусала, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Обект 38 ТП Езерата, Одрин, Октомврийска Революция, Охрид, Парчевич, Пауталия, Петър Берон, Площад Войнишко Въстание, Полковник Стефан Манов, Първи Май, Райна Цанева, Раковски, Родопи, Свети Иван Рилски, Солун, Софроний, Спасовица, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Столетов, Страцин, Тодор Ангелов – Божаната, Три Уши, Търговска, Узунов, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Харковска, Хижата, Хисарлъка, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Михаил, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Цар Симеон 1-ви, Шести Септември, Яворов

На 20.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, България, Велбъжд, Врабча, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гороцветна, Гургулят, Демокрация, Дондуков, Жданов, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Индустриална, Калосия, Калоян, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Кубрат, Лавале, Левски, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Македония, Неофит Рилски, Оборище, Орлица, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Преславска, Раковски, Родопи, Свети Георги, Свети Мина, Соволска, Тодор Ангелов – Божаната, Търговска, ул.   Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Крум, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Шейново, Шести Септември, Юри Гагарин

На 21.11.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Авксенти Велешки, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Антим I, Арда, Архимандрит Зинови, Босилеградска, Бузлуджа, Булаир, България, България, Васил Априлов, Велбъжд, Велбъжд, Виница, Владимир Димитров Майстора, Вола, Врабча, Гаров Площад, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Генерал Крум Лекарски, Гео Милев, Гороцветна, Гургулят, Даскал Дамаскин, Даскал Димитри, Демокрация, Демокрация, Димитър Пешев, Дондуков, Дондуков, Драгомир, Евлоги Георгиев, Емил Шекерджийски, Ефрем Каранов, Жданов, Жданов, Жп Гара, Златна Панега, Ивайло, Ивайло, Иван Шишман, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Индустриална, Йосиф Ковачев, Кадин Мост, Калосия, Калоян, Капанска, Кв. 257 ул.   Димитър Пешев, Кириат Оно, Кирил Цонев, Климент Охридски, Козлудуй, Константинова Баня, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Криволак, Кубрат, Лавале, Левски, Любен Каравелов, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Люле Бургас, Македония, Марица, местност Самали Баир, местност Хисарлъка, Мориц Леви, Мусала, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Обект 38 ТП Езерата, Оборище, Одрин, Октомврийска Революция, Орлица, Отец Паисий, Охрид, Парчевич, Патриарх Евтимий, Пауталия, Петър Берон, Петър Берон, Площад Войнишко Въстание, Полковник Стефан Манов, Полковник Стефан Манов, Преславска, Първи Май, Райна Цанева, Раковски, Раковски, Родопи, Родопи, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свети Мина, Соволска, Солун, Софроний, Спасовица, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Столетов, Страцин, Тодор Ангелов – Божаната, Тодор Ангелов – Божаната, Три Уши, Търговска, Търговска, Узунов, ул.   Цар Калоян, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Хан Аспарух, Харковска, Хижата, Хисарлъка, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Крум, Цар Михаил, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Цар Симеон 1-ви, Цар Симеон 1-ви, Шейново, Шести Септември, Шести Септември, Юри Гагарин, Яворов

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Бобешино

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горно Уйно

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Гурбановци

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Гюешево: 000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, махала Богданица, махала Борнарска, махала Гарище, махала Димирци, махала Зарева, махала Рекалска, махала Тонева, махала Центъра, махала Цървенджийска, махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долно Село: М. Планиница, махала Бистрица, махала Буковска, махала Дяволска, махала Каймаканска, махала Кошарелска, махала Логовска, махала Малиновска, махала Пищилци, махала Превалец, махала Ридарци, махала Салакунска, махала Транчовска, махала Чукарска, махала Шаламанци

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Долно Уйно: махала Олтоманци

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Коприва

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Кутугерци

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Кършалево

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил: махала Анина, махала Батина, махала Богойна, махала Грамаче, махала Джурина, махала Донина, махала Милоорниче, махала Плавнище, махала Попов Дол, махала Прекендачка, махала Равно Буче, махала Щърбец

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Мазарачево: махала Безбелинци, махала Модро Поле, махала Тренките, махала Черна Река

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Преколница: махала Байковска, махала Вароша, махала Делевска, махала Карадачка, махала Османци, махала Прапорска, махала Ридарска, махала Сливарска, махала Тупандийска, махала Чукойска

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Раненци: Людмила Живкова, махала Боровска, махала Велиновска, махала Димовска, махала Друмлийска, махала Кривошийска, махала Лехчанска, махала Мечкарска, махала Реджовска, махала Славевска, махала Стругарска, махала Центъра, махала Шляпарска

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Церовица: махала Бело Камене

На 21.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Чудинци

На 21.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Гюешево: Васил Левски, Георги Раковски, Кирил и Методий, Комсомолска, махала Богданица, махала Борнарска, махала Гарище, махала Димирци, махала Центъра, махала Цървенджийска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стоян Лудев

На 21.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Преколница: махала Карадачка

На 21.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:00 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Каменичка Скакавица: Васил Левски, Здравец, Каменица, махала Дудевска, махала Пилищарска, махала Чакмаджийска, махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 22.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./   На 23.11.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Александър Стамболийски, Антим I, Асен Суичмезов, Асен Суичмезов, Бабуна, Батак, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Герена, Голак, Гороцветна, Гранички път, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Ж. К. Герена, УПИ XxI, Кв. 415, Запад, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Кадин Мост, Камчия, Кокиче, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, местност Самали Баир, местност Турски Гробища, местност Хисарлъка, местност Чифутски Дол, Морава, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, Пирин, Пиянец, Пролет, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Рила, Самуил, Седемнадесети Януари, Синчец, Софроний, Станкевско Шосе, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-ви, Цар Борис 1-ви, Цар Освободител, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 22.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Герена, Кокиче, Пролет, Синчец, Цар Борис 1-ви

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Берсин

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Гирчевци: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Марин Дринов, Никола Вапцаров, Христо Ботев

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Горна Гращица: Александър Димитров, Антон Иванов, Двадесет и Трети Септември, Девети Май, Девети Септември, Дрин, Изгрев, Ленин, Любен Каравелов, местност Заечки Камик, Опълченска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Юри Гагарин

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Долна Гращица: Александър Стамболийски, Васил Левски, Владимир Ил. Ленин, Георги Димитров, Георги Кирков, Девети Септември, Иван Вазов, Иглика, Лиляна Димитрова, местност Дупките, местност Ридо, Митко Палаузов, Оборище, Първи Май, Румена Войвода, Свилен Русев, Свобода, Стефан Караджа, Христо Ботев, Шипка

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Долна Козница: 22112. 500. 2

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Друмохар: Мах. Брашненица

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Жабокрът: Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Еделвайс, Ивайло, Иван Вазов, извън регулацията, Калоян, местност Върбата, Оборище, Овощарска, Осми Март, Осогово, Пауталия, Плиска, Помпулузки Бахчи, Средец, Струма, Суха Река, Христо Ботев, Шипка

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Катрище: Боян Колев, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Димитър Каляшки, Здравка Сапунджийска, Капитан Петко Войвода, местност Валого, местност Забел, Мир, Млада Гвардия, Могила, Първи Май, Стефан Димитров Иванов, Стоил Колев, Странджата, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Червена Армия

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Лиляч: местност Войника

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Невестино, Общ. Невестино: VI-124, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Батак, Бузлуджа, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Трайков, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Здравец, Земен, Кокиче, Максим Горки, махала Развигорска, махала Разсолкова, махала Синорска, местност Дренето, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Пробуда, Първи Май, Струма, УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Неделкова Гращица

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Нови Чифлик: Бивш Стопански Двор, Борис Тасев, Васил Левски, Владимир Заимов, Девети Септември, Иван Вазов, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Плешивец: Дванадесета

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Таваличево: Атанас Малинов, Васил Демиревски, Васил Левски, Велин Богданов, Виден, Георги Димитров, Григор Манев, Девети Септември, Димитър Благоев, Еверест, Иван Калфин, Искър, Кирил Мазнев, Кирил Николов-Странджата, Кокиче, Костадин Чесновски, Ленин, Мусала, Осогово, Пирин, Рила, Руен, Станке Димитров, Стефан Димитров, Страцин, Струма, Харалампи Аничкин, Харалампи Митов, Христо Ботев, Христо Манев, Юри Гагарин

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Търновлаг: Васил Йорданов, Иван Андонов, Кирил Тонев, Лиляна Димитрова, Мата Стоименова, Осогово, Партизанска, Стоян Стоименов, Струма, Трети Март

На 22.11.2018 г. /09:15 – 10:30 ч./   На 23.11.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Четирци: М. Топилата, махала Ямен

На 22.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Александър Стамболийски, Антим I, Асен Суичмезов, Бабуна, Батак, Беласица, Бурин Дол, Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Генерал Заимов, Георги Друмохарски, Герена, Голак, Гороцветна, Граф Игнатиев, Гургулят, Елин Пелин, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Митрев, Кадин Мост, Камчия, Константин Николов, Костадин Поппандов, Кукуш, Марин Дринов, местност Самали Баир, местност Хисарлъка, местност Чифутски Дол, Морава, Овощарска, Опълченска, Парижка Комуна, Перущица, Пирин, Пиянец, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Самуил, Седемнадесети Януари, Софроний, Стара Планина, Струма, Трифон Стефанов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хижата, Хисарлъка, Цар Борис 1-ви, Цар Освободител, Юстиниян, Яне Сандански

На 22.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Асен Суичмезов, Батак, Герена, Гранички път, Ж. К. Герена, УПИ XxI, Кв. 415, Запад, Кадин Мост, Кокиче, местност Турски Гробища, Морава, Пролет, Рила, Синчец, Станкевско Шосе, Цар Борис 1-ви, Цар Освободител

На 23.11.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 13:00 – 14:30 ч./ –  Кюстендил: Александър Димитров, Ангел Кънчев, Архимандрит Зинови, Босилеградска, Бузлуджа, Булаир, България, Вола, Гаров Площад, Дондуков, Драгомир, Ефрем Каранов, Жп Гара, Ивайло, Йосиф Ковачев, Козлудуй, Люле Бургас, Неофит Бозвели, Обект 38 ТП Езерата, Октомврийска Революция, Петър Берон, Площад Войнишко Въстание, Раковски, Спасовица, Стефан Караджа, Столетов, Три Уши, Узунов, Хаджи Димитър, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Шести Септември

На 23.11.2018 г. /11:15 – 14:30 ч./ –  Кюстендил: Цар Симеон 1-ви

Община Невестино

На 20.11.2018 г. /09:30 – 11:00 ч./ –  Ваксево: Ленин, Юри Гагарин

Община Рила

На 22.11.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:45 – 13:15 ч./ –  Бараково: Александър Стамболийски, Беласица, В. Везенков, Вела Пеева, Дружба, К. Лазаров, Крайречна, Лазар Везенков, Люлин, местност До Кантона, Митко Палаузов, Рила, Септемврийска, УПИ-VI-27, Кв. 100

На 22.11.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:45 – 13:15 ч./ –  Кочериново: 408 По Плана на Гр. Кочериново, VII-372, Кв. 4, XVI-1390, Аврора, Антон Иванов, Баба Люба, Бачо Киро, Биньо Иванов, Бончук, Братя Костови, Братя Пандурски, Бреза, Брянски Лес, Бузлуджа, В. Везенков, В. Вретенарски, Витоша, Владимир Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Детелина, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Дунав, Дъбо, Жельо Демиревски, Заводска, Зоя Космодамянская, Иван Вазов, Искър, Калин, Камчия, Кв. 38, УПИ XxII-1384, Климент Готвалд, Климент Охридски, Кокиче, Комсомолска, Крашево, Левски, Любен Каравелов, М. Бангоев, М. Преображенски, Малчика, Места, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Олга Стоянова, Осогово, Пеньо Пенев, Пушкин, път 107, Родопи, Свети Иван Рилски, Свилен Русев, Септемврийска, Сотир Карпудски, Спартак, Спортист, Средна Гора, Странджа, Сураж, Тинтява, Толбухин, Тракия, Трети Март, УПИ – VII, Кв. 40, УПИ 14, Кв. 38, УПИ IV 1397, УПИ Х-1386, Кв. 94, УПИ ХVI-1390, Кв. 94, УПИ ХVIII-1396, Кв. 88, УПИ-Ііі-1397 Кв. 89, УПИ-ХіV-1395, Кв. 88, Фридрих Енгелс, Х-301, Кв. 31, Хіі-1390, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Христо Сокола, Църквището, Чайка, Чапаев, Шипка, Юри Гагарин, Яворов, Ятак

На 22.11.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:45 – 13:15 ч./ –  Рила: Александър Стамболийски, Васил Демиревски, Васил Начев, Васил Христов, Георги Кирков, Димитър Благоев, Княз Борис I, Медник, Орлица, Петко Войвода, Петко Д. Петков, Планинска, Първи Май, Рилски Езера, Роза, Света Петка, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Спортела, Трети Гвардейски Полк, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Сокола, Цар Асен и Петър, Цар Калоян, Цар Симеон

На 22.11.2018 г. /11:15 – 13:15 ч./ –  Рила

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP