Два акта за административни нарушения са съставени на „Топлофикация Перник” през настоящата година, предстои издаването на наказателни постановления по тях, съобщиха от РИОСВ-Перник. Нарушенията са свързани с използване на неразрешен вид гориво – “дървесен чипс”, и изпускането на вредни емисии в атмосферния въздух от корпуса на котелен цех, които водят до влошаване качеството на атмосферния въздух в района, пише bnr.bg. При извършена планова проверка по изпълнение на комплексното разрешително са установени несъответствия по отношение на суровини, спомагателни материали и горива, емисии в атмосферата и управление на отпадъците, за което на оператора предстои да бъде съставен акт.  Дружеството ще бъде санкционирано и заради замърсяване на река Струма с шламови води. Нарушението е установено при извършени проверки след подадени сигнали от граждани. През миналата година заради установени нарушения на топлоснабдителната фирма са наложени имуществени санкции в размер на 60 000 лева.