Повече от час и половина продължиха дебатите по въпроса с увеличението цената на питейната вода в област Благоевград на заседание на Общинския съвет в Разлог.
На сесията присъстваха петима представители на протестиращите в Разлог, които поставиха своите въпроси пред местния парламент. Те бяха свързани основно с увеличението на цената на водата, основанието за това и начина на формиране.
По покана на председателя на ОбС д-р Мария Копанарова на заседанието присъства и управителят на ВиК-Благоевград инж. Росица Димитрова, която да внесе яснота по поставените от недоволните граждани въпроси. Тя поясни, че бизнес планът на дружеството е изготвен съгласно Закона за регулиране на ВиК услугите и КЕВР е органът, който дава указания за това. Относно основанието за увеличение цената на водата инж. Димитрова допълни, че изискването е за налагане на единна цена за всички системи в областта, пише „Дарик”. На закрито заседание на КЕВР, проведено на 29 ноември, бизнес планът и новите цени на ВиК услугите са приети от регулатора. Те са в сила от 1 декември. Решението на КЕВР може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.