Европейската комисия обяви, че ЕС трябва да разшири използването на еврото при енергийни сделки с държави в съюза и извън него, се казва в съобщение на комисията.

Брюксел подчертава, че ЕС трябва да се опита да замени щатския долар с еврото при сделки с петролни и газови продукти, за да се избегнат политически рискове, свързани с долара.

“Въпреки позицията си на големи купувачи, както и важни производители, европейските фирми все още търгуват с щатски долари на ключовите стратегически пазари, често и дори помежду си”, пояснява Европейската комисия.

В съобщението се отбелязва, че ще позволи на европейския бизнес да спечели от по-силна автономия с намаляване на рисковете от правни действия, предприети от трета страна. Това ще подпомогне задачата на ЕС да изгради по-безопасен, по-гъвкав и достъпен енергиен съюз.