Предложението за допълнително възнаграждение за постигнати високи резултати на Минка Капитанова бе направено от ОбС шефа Исмет Узунов.
  • Допълнителната заплата на кмета Минка Капитанова е 2200 лв., управникът на Рибново Феим Иса ще се разпише срещу 1030 лв.

 

Близо 13 хиляди лева ще е общата стойност на допълнителни възнаграждения на кметовете в община Гърмен. Това решиха на своя редовна сесия парламентаристите на родопската община.

Всички кметове на населени места ще получат 13-а заплата. Най-ниско допълнително заплащане ще получат кметовете на Балдево Илиана Гюрнева, на Марчево Розен Марчев, на Крушево – Ангелина Качамакова и на Ореше – Ракип Камбуров. Те ще получат по 700 лева. 720 лева ще вземе Даниела Пидева от Скребатно.

Най-младият кмет в общината – 27-годишният Мехмедали Хаджиев от Горно Дряново, ще се разпише срещу 840 лева. По 900 лева пък ще получат колегите му от Долно Дряново Ваит Молахасанов и от Хвостяне Сейхан Ахмедов.

13-ата заплата на кметицата на Дъбница Синем Бекирова ще е в размер на 950 лева. 980 лева ще бъдат преведени по сметката на кметицата на Дебрен Туркян Хаджиева. С най-високи заплащания са кметът на курортното село Огняново Димитрия Гюрова и управникът на най-голямото село в общината – Рибново, Феим Иса. Те ще се разпишат съответно срещу 985 и 1030 лева.

Предложението за допълнително възнаграждение за постигнати високи резултати на Минка Капитанова бе направено от председателя на Общинския съвет Исмет Узунов.

Кметът на Гърмен Минка Капитанова пък предложи допълнителни такива за кметовете на селата с мотив, че с работата си са допринесли за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Нейната допълнителна заплата ще е 2200 лева.