Мария Иванова

Мария Иванова Жайгарова да бъде преизбрана като прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, предлага председателят на Общинския съвет в Дупница Емил Гущеров. Договорът на Мария Иванова, която управлява общинската болница като прокурист от декември миналата година, изтича на 23 януари 2019 година. Тъй като няма избран управител на лечебното заведение, се налага не избор на нов прокурист, а преизбиране на настоящия за период от още една година, мотивира предложението си ОбС шефът. В проекта за решение Емил Гущеров предлага още общинските съветници да определят месечното възнаграждение на Мария Иванова да бъде в размер на 1497 лв. Докладната записка е в дневния ред на заседанието на местния парламент на 14 декември.