За първи път от над 4 години насам се констатират щети от мечка върху пчелин в района на стопанството

Във връзка с публикации в медиите за заснета с фотокапан мечка с малкото й специалистите от „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” – поделение на Югозападното държавно предприятие, споделят, че планината винаги е била обитавана от мечки. По техни наблюдения и на база заснетото от фотокапаните към момента броят на мечките е над 15, като числеността им ежегодно се увеличава. За първи път от над 4 години насам се констатират щети от мечка върху пчелин в района на стопанството. Но с увеличаване броя на животните е вероятно да зачестят и срещите на посетителите на планината с този вид.