Нова банкнота от 100 лева бе пусната днес в обращение. Тя ще бъде валидна заедно със старата, чиято емисия е от 2003 г. От БНБ увериха, че новата серия съдържа повече защити. И посочиха, че пускането на новата серия се налага с цел осъвременяване на защитните знаци.  С новата столевка ще бъде поставено началото на отпечатване на нови банкноти от всички номинали.  Столевката е единствената банкнота в обращение, която до днес беше само с една емисия. Затова поетапното осъвременяване на защитните елементи започна именно от нея. Банкнотата отново е с лика на Алеко Константинов, който можем да видим и във водния знак. Обновени и по-модерни елементи има в холограмната лента и на много други места по банкнотата. Новата столевка ще бъде в обращение заедно с тази, която вече всички сме виждали. В рамките на следващите три години ще бъдат пуснати в обръщение нови банкноти с модерни защитни елементи от 50, 20, 10 и 5 лева.