Петър Паунов
  • Близо час кюстендилските съветници дебатираха относно декларация до премиера Борисов против добива на метални полезни изкопаеми в площ Злогош

  • След куп изказвания на последното заседание на ОбС “за” и “против” мнозинството не прие предложението на съветниците от Гражданската листа

 

Началото на днешната 40- та сесия на Общински съвет-Кюстендил започна с предложената от съветниците Огнян Атанасов, Димитър Велинов и Кирил Станчев от Гражданската листа Декларация до премиера Бойко Борисов, с която да се обяви категорично против добива на метални полезни изкопаеми в площ Злогош. След дебати, които продължиха близо час и куп изказвания “за” и “против”, мнозинството не прие предложението, като 14 го подкрепиха, а 16 бяха против.

Огнян Атанасов

По време на дебатите стана ясно, че кмета Петър Паунов е имал разговор по темата днес с премиера Борисов и е бил на среща с министър Нено Димов, последвана от пресконференция в МОСВ, на която е станало ясно, че на този етап няма замърсяване на река Драговищица от тежки метали. Замерванията са правени на 15 декември, във връзка с проект в Сърбия за добив на мед и цинк, в района на Западните покрайнини.

Министерски съвет на Република България взе решение, с което се дава право на дружество „ГЕКОН“ ООД да търси и проучва метални полезни изкопаеми – подземни богатства, в площта „ЗЛОГОШ“.

Василка Кръстева

“Опасяваме се, че проучвателните дейности ще доведат до получаване на патент и концесия за добив на фирмата от държавата, съгласно Закона за подземните богатства. Добивните дейности в посочената площ ще доведат до неминуемо замърсяване и отравяне на двете по-големи реки в посочената площ – Драговищица и Треклянска. Двете са притоци на река Струма, което означава и потенциално замърсяване на основните водоизточници за напояване в Кюстендилското поле, както и на редица питейни водоизточници, което ще доведе до унищожаване на кюстендилския район като овощна градина на България и известен културно-туристически център”, се казваше в предложената декларация, прочетена от Огнян Атанасов. В нея се посочват геоложки проучвания, които доказват наличие на злато в района, но примесено с арсен и живак.

По темата отношение първо взе Иван Андонов, като предложи гласуването на Декларацията да се отложи за следващо заседание, за да се получи достатъчно информация по темата. Мая Шишкова обаче изрази подкрепа към Декларацията, с аргумента че при евентуално натравяне на земята и водите и евентуалното бездействие, ще се отрази на всички в региона, а идното поколение няма да прости това. Спиридон Лещански бе на противоположното мнение, според него по този начин се спира една инвестиция. “Фирма не би влагала пари и време, ако ще последва замърсяване, за което ще е отговорна”, каза Лещански.

В отговор на неговото изказване, думата взе Кирил Станчев. “Не може да се говори за инвестиции, когато има опасност за замърсяване на региона и се чуват думи като арсен и живак”. Съветникът Огнян Атанасов пък посочи, че Декларации с подобни текстове вече са приети от Общинските съвети в Трекляно и Земен.

Съветникът Василка Кръстева се обяви за приемането на Декларацията, като изрази опасения, че един евентуален добив ще засегне община Кюстендил и Земенския пролом, като ще се увредят ценни растителни и животински видове.

“Учуден съм, че мислите, че Община Кюстендил няма информация по случая. Няма да сме съучастник в опит за унищожаване на природата в нашия регион. Тази сутрин премиера Бойко Борисов се свърза с мен, последва наша среща с участието на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Ще има пълен контрол при спазването на всички критерии от страна на инвеститора. Това решение на МС е само ¼ от процедурата, в бъдеще ще има ново решение, което може да се обжалва. На въпросната територия има много частни собственици, които трябва да дадат съгласието си, а и Българската православна църква вече излезе с декларация, че е против евентуален добив на полезни изкопаеми. Нищо няма да се строи, нищо не е застрашено. Нито Министерство на енергетиката, нито МОСВ, нито Бойко Борисов биха допуснали подобно замърсяване. Всичко става с анализ и диалог, а не с противопоставяне”, заяви кметът Петър Паунов.

Краси Ценкова