НИМХ продължава да функционира по същия начин. Няма разлика от времето на преговорите и към настоящия момент. Процедурата приключва нормално и не създава пречки пред дейността на института.

Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на първото събрание на Националния институт по метеорология и хидрология, след като официално от 1 януари тази година службата премина към структурата на МОН.НИМХ обслужва над седем сектора и има близо 130-годишна история, подчерта министърът.
Приложенията в интернет дават информация за метеорологичните условия в страната, но всъщност данните, които се получават в международния метеорологичен обмен, са на базата на данните, подадени от националните хидрометеорологични служби. По думите му институтът е типичната публична организация, която има ежедневна работа и денонощни задължения по наблюдението на климата и това предполага осигуряване на финансиране от страна на държавата. Планирането на дейностите в НИМХ се различава от научните проекти, тъй като денонощно се осъществява наблюдение.

С бюджета за тази година финансирането на института е подобрено, но то не решава всички проблеми. Вълчев уточни, че институтът има потребност от подобряване на материалната база и модернизиране на оборудването. “Имаме всички условия да продължи институтът да работи нормално”, убеден е Вълчев.

Той смята, че е необходимо добро взаимодействие с институтите на БАН. През последните месеци се натрупаха емоции, които министър Вълчев е сигурен, че ще отшумят през следващите месеци. Създадена е работната група, която трябва да уточни спорните имоти.
Никоя от страните, според него, не е ощетена и дейността им не бива възпрепятствана. “Всичко, което е ползвано, трябва да остане да се ползва от тези, които са работили досега в съответните помещения и по съответните проекти”, заяви образователният министър. Части от имоти все още не са с изяснена собственост. През следващата седмица ще се намери тяхното решение, обясни Вълчев. Двуетажна сграда в близост до централата на НИМХ беше определена за седалище на новия институт към БАН и предстои да се уточни ползването на сградата. Общо 12 души са останали в структурата на БАН по думите му. Директорът на НИМХ проф. Пламен Нинов обясни, че справка в Административния съд показва, че новият институт на БАН не е регистриран като юридическо лице. С другите институти на академията НИМХ работи безпрепятствено, но основните спорни въпроси възникват с ръководството на БАН. Общото събрание реши, че трябва да раздели института, като отдели част от него, за да може да отдели имоти от института и да ги предостави на хората, останали в структурата на БАН. По този начин двуетажната сграда, в която работят и служители на НИМХ, трябва да бъде предоставена на БАН. “Къде да оставим нашите колеги, които са над 30 човека? В такъв диалог няма как да се постигне съгласие”, категоричен беше бившият директор на института проф. Христомир Брънзов.

Вълчев апелира и двете страни да продължат взаимната работа. Той се надява проблемите да бъдат решени през следващите седмици и пожела на членовете на НИМХ успешна работа.

Тази година НИМХ ще работи по нов проект съвместно с Министерството на вътрешните работи за усъвършенстване на предупредителната система за наводнения.

 

 

 

 

 

Източник: news.bg