Костадин Костадинов

Групата ОДБ-СДС в местния парламент на Дупница иска допълнителни средства в тазгодишния общински бюджет за училищата в селата и за проектиране и инфраструктурата. Във връзка с поканата за обществено обсъждане на финансовата рамка председателят на групата Костадин Костадинов и съмишлениците му Иван Раков, Георги Георгиев и Йонко Гергов са внесли становище, адресирано до кмета Методи Чимев, в което са посочени и конкретните предложения. Те са в 5 сфери – образование, инфраструктура, малки населени места, култура и социални дйности.

„През тази година МС и МОН предприеха значително увеличение на учителските заплати. Увеличението ще продължи и през следващата. По този начин се решава един основен проблем за сектора – мотивацията на преподавателския състав. В тази връзка считаме, че е налице нов етап в развитието на образованието – подобряване на учебния процес чрез въвеждане на нови методи – дуално обучение, иновативно обучение и други. В най-голяма степен това важи за училищата в селата. Ролята на общината е да подпомогне тези процеси както методически, така и с целева финансова помощ”, се казва в становището. Предложението е отпускане на до 50 000 лв. целева финансова помощ за училищата в селата, която да се предостави след ясен и точен анализ на необходимите нужди и на предложени мероприятия.

По отношение на инфраструктурата от групата коментират: „2019 година е финална за много от проектите с европейско финансиране. Същевременно общината ще застане на прага на програмен период. Считаме, че това обуславя необходимостта от фундаментални предизвикателства – как ще се развива общината през следващите години? Според нас е необходимо да се извършат голям брой проектни и предпроектни проучвания в различни сектори от общинско значение”. Предложенията са: проектиране и дейности за регулация на промишлената зона с концентрация на автокъщи, за което са необходими 30 000 лв.; проектиране и дейности за регулация на ромските квартали, за което да се отпуснат 40 000 лв.; реконструкция на алеята от жк ”Елица” до парк „Рила”, за което са нужни 30 000 лв.; ремонт на 10 хил.куб. м резервоар в Гиздова махала, за което са необходими 20 000 лв.; ремонт на помпена станция „Таушаница” и изграждане на втора връзка между резервоар „Дренски рид” и резервоар „Таушаница”, за което по изчислания на групата са нужни 10 хил. лв. „Напълно споделяме и подкрепяме намерението на кметското ръководство за сериозни капиталови инвестиции в селата. Предлагаме още някои допълнителни дейности: направа на резервоар в село Тополница. Необходими средства – 20 000 лв.; разширение на гробищен парк в с. Крайници. Необходими средства – 20 000 лв.;

изграждане на втора помпа в с. Джерман. Необходими средства – 10 000 лв.; ремонт помещение на читалището в с. Червен брег. Необходими средства – 10 000 лв.”, пише още в становището. В областта на културата вносителите на становището искат „предложените средства за културни мероприятия в общината да се дават чрез предложения от ОДБ Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница”. „Считаме, че културният календар в общината трябва да бъде значително увеличен и подобрен. Предлагаме направата на модерен киносалон в града. Считаме, че в Младежкия дом има подходящо помещение и условия. Подобен обект ще допринесе изключително много за бъдещото развитие на младежите в общината и региона. Необходима стойност – 150 000 лв.”, допълват от ОДБ и СДС.

„В Бюджет 2018 заложените средства за социални помощи са в размер на 8000 лв., а за помощ по ин витро – 20 000 лв. Повече от половината кандидати за социални помощи бяха отхвърлени от Комисията по здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси поради липса на средства. Същевременно от средствата за ин витро бяха одобрени 100% от кандидатствалите, като разходваните средства са 17 000 лв. Тоест има резерв от 3000 лв.

В предложения Бюджет 2019 за социални помощи са предвидени 9000 лв., а по ин витро – 26 000 лв. Предлагаме средствата по ин витро да останат 20 000 лв., а разликата да се прехвърли към социални помощи, където бюджетът да стане 15 000 лв.

„Г-н Кмете, в нашето предложение се придържахме стриктно към финансовата политика, която провеждате. Ние знаем, че нуждите са много по-големи и много по-сериозни, но и възможностите на бюджета са ограничени. Съзнаваме още и сериозната нужда от дофинансиране на еропейските проекти, които ще стартират тази година. Затова подходихме максимално отговорно и без излишен популизъм, като се надяваме с нашите предложения да Ви обърнем внимание и да допринесем за подобряване на условията на живот в общината”, пишат от групата.

 

 

Вестник „Вяра“ уведомява своите читатели

 

1 коментар

Comments are closed.