Георги Икономов
  • Банскалии: Изграждането на втори лифт ще е по-екосъобразно, защото ще се намали огромният трафик на коли в планината

 

Кметът на Банско Георги Икономов изрази разочарованието на местните хора в курортния град от решението на 5-членния състав на ВАС да отмени правителствените промени в плана за парк “Пирин”. Ключов момент в решението на ВАС е тълкуването на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Разпоредбата гласи: “В националните паркове се забраняват строителството, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземните комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения.” Банскалии коментираха, че изграждането на втори лифт дори ще е по-екосъобразно, защото ще се намали огромният трафик на коли в планината. Според градоначалника надеждата на хората е не просто да се построи втори лифт в курорта, а да се вземе генерално решение за развитие на зимния туризъм и промяна на действащите нормативни актове. “Разочаровани сме – не само аз, но и цялата общност. Това може би беше предизвестено още с решението на тричленния състав на ВАС. Освен разочаровани ние сме и в огромно недоумение как може да се игнорират действията, желанията и волята на цяла общност, която ние изразяваме повече от 10 години”, обяснява Икономов. Той не разбира “как може да се игнорира позицията на всички кметове от област Благоевград, защото си спомняте, че преди една година всички кметове застанаха и казаха, че трябва да има ски зона, защото целият регион работи тук”. “Оттук насетне какво ще стане. Един застой както за Банско, така и за зимния туризъм като цяло. Защото едва ли ще се намери нормален човек при тези трудности, при това отношение, при тези проблеми, които се създават, да инвестира в ски инфраструктура и да развиваме курортите”, коментира разочарованието си кметът Икономов.