Вицепремиерът Марияна Николова се срещна с кмета Владимир Георгиев, Сдружението на хотелиерите, почетния гражданин на Самоков Петър Попангелов и др.
  • Реализирането на проекта “Златния триъгълник” трябва да стане час по-скоро, заявиха на среща кметът на Самоков и вицепремиерът М. Николова

 

 

Бъдещото развитие на курорта Боровец бе основна тема на срещата със зам. министър-председателя Марияна Николова в Самоков. Тя се срещна с кмета Владимир Георгиев, Сдружението на хотелиерите, почетния гражданин на Самоков Петър Попангелов и др. Кметът постави основните проблеми, чието разрешаване не търпи отлагане. Председателят на Сдружението на хотелиерите в Боровец запозна зам. министър-председателя с инициативите за привличане на туристи – “Магията на Рила” и БороРок.

Общо бе становището, че трябва да се пристъпи час по-скоро към реализацията на проекта за “Златния триъгълник”, който ще даде една друга визия и функционалност на курорта. Обсъден бе и проблемът с паркирането, като дори се коментира изграждането на буферен паркинг и превозването на туристите с шатъли. Хотелиерите повдигнаха проблема с работната ръка. Николова каза, че в момента се изготвя списък със защитените професии. От друга страна, ще се помисли и за смекчаване на процедурата по наемане на работна ръка извън страната.

На срещата се обсъди възможността през летния сезон да се създадат повече атракциони и възможности за туризъм.

Общинският съветник Емил Николов постави въпроса за плановите разработки, които е направила община Самоков за Боровец, които са се сблъскали с редица бюрократични спънки.
Николова прояви сериозен интерес към възможностите да се предлага повече автентична българска кухня в курорта, както и да се акцентира на туровете за културно-историческите забележителности. Коментиран бе и летният сезон, където трябва да се създадат повече атракциони и възможности за туризъм, за да се активизира курортът през цялата година.
Срещата бе изключително ползотворна, тъй като по всички поставени проблеми се говореше конкретно, както и бяха коментирани вариантите за решенията им, коментираха участници. Всички се обединиха около тезата, че за да се развива курортът, трябва да се обединят местна, държавна власт, бизнесът и хотелиерите. Без съвместните усилия на всички това няма как да се случи.