107 405 пенсионери инвалиди, които са с над 90% увреждания със и без чужда помощ, през февруари ще вземат между 87 и 198 лв. повече. Това стана ясно от отговор на социалния министър Бисер Петков на депутатски въпрос за прекратяването на информация, свързана с изплащането на месечна финансова подкрепа от Закона за хората е увреждания. През януари инвалидизираните пенсионери получиха с около 30 лв. по-малко, защото т.нар. инвалидна четвъртинка бе спряна от началото на 2019 г. До каря на 2018 г. към парите за старини тези, които бяха с увреждане над 71%, получаваха допълнителни 25% от социалната пенсия. От новата година тя се заменя с финансова подкрепа, която достига до 198 лв. Финансова подкрепа ползват и 227 168 лица с увреждания между 71 и 90% със и без чужда помощ. Отпуснатите средства, които са изплатени до отмяната на тези пенсии до края на 2018 г., са в размер на над 10 млн. лв.

През изминалата година 497 518 души пък са получавали месечни интеграционни добавки за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги, за обучение, за диетично хранене и лекарствени продукти и за достъпна информация. Те също бяха заменени от финансовата подкрепа. До ноември 2018 г. за транспортни услуги са изплатени 496 453 лв., за информационни и телекомуникационни услуги – 70 599 лв., за обучение – 3446 лв., за диетично хранене и лекарствени продукти – 418 393 лв. и за достъпна информация 107 157 лв. Те са изплатени на лица над 18-годишна възраст, като един човек може да взима повече от една добавка.

От януари 2019 г. право на новата финансова подкрепа имат 601 000 лица с трайни увреждания. Размерът на помощта зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За 2019 г. тя е 348 лв. Предвижда се месечна финансова подкрепа да получат около 100 000 души повече в сравнение с тези, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция. Необходимите средства за изплащането на тази финансова подкрепа годишно е в размер на 426 400 000 лв., месечно сумата възлиза на 35 530 000 лв.

Помощта за януари ще бъде изплатена през февруари.

 

 

 

 

Източник: monitor.bg