Васил Цветков
  • При желание те могат да се регистрират в бюрата по труда и като заети лица, търсещи работа

 

ГЕРБ депутатът Васил Цветков повдигна въпроса за решаването на проблема с трудовите правоотношения на служителите след закриване на производство на “АЛС България” в цеховете им в с. Мусачево и в град Ихтиман. Той оповести, че е получил следния отговор за предприети действия от Министерството на труда и социалната политика:


АЛС прекрати производството си в България.

“Екипи на Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда ще проведат срещи с работниците на „АЛС България“ с цел да ги информират за трудовите им права и възможностите за намиране на нова работа, след като сегашният им работодател обяви намерение да закрие производството си. На 30 януари ще се проведат консултациите в Бюрото по труда в Елин Пелин, на чиято територия е заводът на „АЛС България“ в с. Мусачево. На 31 януари екипи на двете институции ще проведат среща с работниците в Бюрото по труда в Ихтиман. Консултациите са инициирани от Министерството на труда и социалната политика. По време на консултациите работниците ще могат да получат информация за трудовите си права при престой по вина на работодателя и при прекратяване на трудовите правоотношения в условията на масови съкращения, както и за свободните работни места в региона и посредническите услуги, които могат да ползват. При желание те могат да се регистрират в бюрата по труда и като заети лица, търсещи работа. През миналата седмица екипи на Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда консултираха и представители на работодателя с цел да гарантират правилното прилагане на трудовото законодателство и на законодателството за насърчаване на заетостта, след като намерението му за прекратяване на дейността стана известно.”