Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 08 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Видрица: Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв.17

На 05.02.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Муртинци

На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник

На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гърло: Общ.Брезник

На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бабица: С.Бабица

Община Перник

На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Йордан Корчев, махала Кюлова, Местн.Шарков Дол /И.Р./, местност Шумнатица, Цар Иван Асен I

На 05.02.2019 г. /08:45 – 11:00 ч.; 14:15 – 16:30 ч./ –  Боснек: махала Джамбазка

На 05.02.2019 г. /08:45 – 11:00 ч.; 14:15 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: махала Язовира, Пролет, Сините Вълни

На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Барбеш, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, Рила, Христо Ботев

На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Горна Диканя: III-1699,Кв.194, X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ I-1026,Kb.103, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165

На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Гълъбник

На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв.67а и 67б, 926, IV-744, Кв.49, V-648, XIII-755,Кв.47, XIV-990,Кв.71, Гаджова махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ I,Кв.43, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ XXI-338, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Дрен: V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова махала, махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11, VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVIII Кв.12, махала Дукова

На 06.02.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник

На 07.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 08.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Барбеш, Голо Бърдо, Рила, Христо Ботев

Община Радомир

На 04.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 05.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 06.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 07.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 08.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Гълъбник

На 04.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 05.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 06.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 07.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 08.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Извор, Общ. Радомир

На 04.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 05.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 06.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 07.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 08.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Кленовик

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Владимир: ПИ 149 Кв,14

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гълъбник: Кв.25 УПИ XIII-353, ПИ 110, Кв.16, УПИ Vіі-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долни Раковец: Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ ХІ-34, Кв.1

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Друган: Vі-485,Кв. 45, УПИ VI-337, Кв.25, Чачулова махала

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кондофрей: Общ.Радомир, УПИ I Кв 43а

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ ІX-1083,1084

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Червена Могила

На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

Община Трън

На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Главановци, Общ. Трън

На 07.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Реяновци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP