Жителите на община Белица вече могат да плащат своите местни данъци и такси на ПОС терминал, който е поставен за по-удобно и по-бързо разплащане. То става по същия начин, както при плащане на всяка една услуга при ползване на ПОС терминал. Не се начисляват допълнителни такси. Устройството приема плащания със следните видове платежни карти: национални дебитни карти БОРИКА, международни карти Maestro, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България, международни карти с лого MasterCard, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България, международни карти с лого VISA, VISA Electron и vPay, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България. Заплащането чрез ПОС терминал се извършва на касата на „Местни данъци и такси“ в сградата на община Белица на втория етаж.