• Над 1 млн. лв. са предвидени в общинския бюджет за обновяване на улиците по селата, каза кметът Георгиев

Жителите на самоковското село Говедарци повдигнаха проблема с асфалтирането на среща с кмета на общината Владимир Георгиев. Градоначалникът внесе уточнение, че заради обжалване на обществената поръчка през миналата година е асфалтирана само половината от предвидените улици.
„Получих оплаквания от качеството на снегопочистването, което се извършва от местни подизпълнители. Още на следващия ден се разпоредих спечелилата поръчката фирма „Бекастрой” да поеме дейността, както и да достави пясък за заледените участъци в селото. Бях поел ангажимента за ремонт на помещения в селото, които да бъдат използвани за Клуб на пенсионера. Вече се постави дограма и ще започне ремонтът на помещението.


Другият проблем, който бе поставен, е за ремонт на стая в детската градина, където да бъде предучилищната група. Вече се направи оглед за изготвяне на количествено-стойостни сметки за ремонт на детската градина. Салонът, където се проведе събранието, е със силно компрометирана настилка. Ще бъдат закупени плочки и ще се ремонтира подът. През тази година над 1 млн. лв. са предвидени в общинския бюджет за основен и текущ ремонт на улици по селата. Отделно 500 хил. лв. са заделени за благоустройствени дейности само за населените места в общината”, обясни кметът Владимир Георгиев.