Разширено заседание на всички председатели на пенсионерските дружества в община Ихтиман се проведе в пенсионерски клуб „Здравец“. На заседанието присъстваха кметът Калоян Илиев и зам.-кметовете инж. Тони Кацаров и Даниела Митева. Бяха поканени още кметове и кметските наместници на селата в община Ихтиман, както и Зорница Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“.
Дана Янинска откри заседанието, след което запозна присъстващите с плана за работа през 2019 година на пенсионерския съюз в общината. Целта на мероприятието бе да се разгледат предстоящи задачи и да се обсъдят възникнали проблеми. Към Зорница Георгиева също последваха въпроси относно измененията в Закона за социално подпомагане, на които тя отговори изчерпателно.