За 342 от децата в детските ясли и градини в Благоевград дължимата такса е 50% от абсолютната стойност.
  • Въведено е и специално меню за деца с глутенова ентеропатия

 

 

Размерът на таксите в детските градини в Благоевград остава непроменен и през 2019 година. Въпреки възходящия стандарт за обгрижване на дете в детско заведение таксата за месец е 40 лева, или около 2 лева на ден. Същата не е променяна от 11 години насам. Община Благоевград има предвидени редица социални облекчения. За 342 от децата в детските ясли и градини в Благоевград дължимата такса е 50% от абсолютната стойност.

Кметът Атанас Камбитов

Това е предвидено за деца с един родител, както и за две деца от едно семейство, посещаващи едно или различни детски заведения. За деца на многодетни родители таксата, която се заплаща за първото дете, е половин размер. За второто дължимата сума е в четвърт размер, или 10 лева, което към момента засяга 61 от децата в Благоевград. Общо 196 деца, посещаващи детските заведения на територията на община Благоевград, са освободени от такса. Всички социални облекчения са записани в Наредба, приета от Общински съвет – Благоевград. Тя е поместена в страницата на община Благоевград – www.blgmun.com. От тази година, по разпореждане на кмета д-р Камбитов, община Благоевград въведе и специално меню за деца с глутенова ентеропатия. За тях се приготвя отделна храна, като това не влияе на определената месечна такса.