В община Благоевград продължава предоставянето на социални услуги в домашна среда – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
След подписано споразумение с Агенцията за социално подпомагане и община Благоевград хора в неравностойно положение и тази година ще получават необходимите грижи.
Услугата е насочена към хора с увреждания и лица над 65 години с ограничение и невъзможност за самообслужване.
Целта е да бъде оказана помощ на хората в нужда и да бъдат избегнати рискове от социално изключване.