През месец септември 2020 година в България ще се проведе преброяване на земеделските стопанства. Това решиха депутатите на първо четене по предложението на кабинета. Преброяването ще става чрез попълване на статистически въпросник на място или чрез интернет, информира БНР. Данните от преброяването ще послужат и за определянето на политиките в сектора, а от там и правилното насочване на европейските програми и фондове. В хода на обсъждането от БСП предложиха преди второто четене на законопроекта в него да се добави и текст за събирането на статистически данни и за наличната в стопанствата земеделска техника.

Ако бъде гласувано на второ четене, преброяването ще се състои в периода от 1 до 18 септември 2020 година.