Емил Павлов

Теодора Акалийска ще заеме вакантното място за съдебен деловодител в Районната прокуратура в Дупница, съобщават от държавното обвинение. Комисията, провела конкурса, е предложила на административния ръководител на ведомството прокурор Даниела Гюрова да покани кандидатката за сключване на трудов договор. По информация, подготвена от говорителя на прокуратурата Емил Павлов, Теодора Акалийска е класирана на първо място, при пет кандидатки, участвали в третия етап на конкурсната процедура – заключително интервю.

Позицията провокира голям интерес. 9 кандидати бяха подали документи за участие в конкурса, като един бе отпаднал заради неподаден пълен комплект документи. Съдебният деловодител има ангажимент да подпомага дейността на магистратите, като приема всички книжа, които постъпват в прокуратурата, предава ги на съответните служби; получава кореспонденция и я разпределя; изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получена и изпратена кореспонденция, извършва компютърна обработка на документите, машинопис, изготвя протоколи, удостоверения, служебни бележки и други документи, въвежда данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България.

Минималното основно трудово възнаграждение за длъжността е 606 лв., върху което се начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Сред изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да имат завършено средно образование, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, не са лишени по съответния ред от правото да заемат определената длъжност, да притежават висока степен на грамотност по български език, да имат практически умения за работа с компютърна и офис техника.