• Хаджийски получи свидетелство за дарение, подписано от директора д-р Иван Александров

 

Известният дупнишки краевед гл.ас. Иван Хаджийски направи поредното си дарение. То е по повод 130 години от създаването на Регионалната библиотека „Петко Рачов Славейков“ в гр. Велико Търново. Гл. ас. Иван Хаджийски е дарил на библиотеката научната си монография: „Второто българско управление във Вардарска Македония (април 1941-септември 1944 г.)“. Наскоро гл.ас. Иван Хаджийски получи оригинално свидетелство за дарение, изготвено в калиграфски стил и подписано от директора на библиотеката д-р Иван Александров. Той е набор на дарителя, роден е през 1955 г., защитил е докторат за управление на библиотеките и информационни технологии и е ръководител на регионалната библиотека в старопрестолния град от 2000 г.

Свидетелството за дарение на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново

Директорът на регионалната библиотека е поел ангажимента да обяви направеното дарение от гл. ас. Иван Хаджийски в местния печат. Д-р Иван Александров е оценил книгата на дупнишкия краевед като прекрасна и тя ще послужи при обучението на преподавателите и курсантите от Националния военен университет „Васил Левски“, преподавателите и студентите от университета „Св. св. Кирил и Методий“, служителите от Държавния военноисторически архив и широката общественост на гр. Велико Търново.

Дупнишкият краевед ще дари последните си издадени 4 книги на Столичната библиотека в гр. София чрез директорката Юлия Цинзова, по повод 90-годишнината на тази институция.