Емил Севдин с историците Анелия Геренска и Светла Петрова

Емил Севдин е новият служител в Историческия музей (ИМ) в Дупница, койтоще организира съхраняването и опазването на фонд „Археология“ в културната институция. Назначен е на овакантеното от дългогодишния археолог и уредник Сергей Устинов, който почина миналата година. Част от задълженията на уредника съгласно длъжността му ще бъдат:

да участва в научни експедиции, организирани от ИМ – Дупница, БАН и други културни институти, да извършва теренни археологически проучвания и осъществява друга събирателска дейност (откупки, дарения). Уредникът ще бъде ангажиран да участва и в изготвянето на експозиционни документи (концепции, тематични структури, тематико-експозиционни планове). Ще трябва да  осъществява достъп до Археологическата карта на България, касаеща археологическите обекти на територията на община Дупница, да съставя различни картотеки за тях, регистрира и осъществява наблюдение на археологическите обекти.

Емил Севдин е роден през 1988 г. Завършил е гимназия „Христо Ботев” в Дупница. Бакалавър е по Информационни фондове на културно-историческото наследство, магистър по Защита и опазване на културно-историческото наследство на Република България. В областта на археологията и музеологията е работил на следните обекти:…

 

Подробности в печатното издание