Кметът на Белица Радослав Ревански подписа договори за работа с 30 лица с увреждания за срок от 2 години. Това стана възможно по проект „Обучение за заетост“ по Опративна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работните места са съобразени със здравословното състояние на всеки. Това е единствената възможност на хората в неравностойно положение за получаване на заетост. В скоро време ще бъдат назначени още 70 лица с увреждания. Проектът “Обучения за  заетост” дава възможност за интегриране на неактивни и безработни лица с увреждания. Това е една добра възможност за хората в неравностойно положение да се почувстват пълноценни и желани в обществото.